Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
09 Ιουν 2023
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 2014-2022 Εξωτερικό Εμπόριο
Τριμηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2023 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 Τουρισμός
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2021 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2022 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, 2021 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Μηνιαία
02 Ιουν 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Μηνιαία
31 Μαϊ 2023
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Απρ 2023 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
31 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Υπηρεσίες


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία