Υπηρεσίες


Στατιστικές για τον τομέα των υπηρεσιών: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, στοιχεία για τις μεταφορές, οχήματα, οδικά ατυχήματα.


Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν-Ιουν 2022
08 Ιουλ 2022
Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν-Ιουλ 2022
08 Αυγ 2022
Οδικές Μεταφορές Φορτίου
1ο Τρίμηνο 2022
10 Αυγ 2022
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση
2ο Τρίμηνο 2022
22 Αυγ 2022
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες
2ο Τρίμηνο 2022
31 Αυγ 2022
Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν-Αυγ 2022
08 Σεπ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία