Κατασκευές


Στατιστικές για τον τομέα των κατασκευών: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για την παραγωγή, το κόστος, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, άδειες οικοδομής.

Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές
1ο Τρίμηνο 2022
05 Ιουλ 2022
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές
1ο Τρίμηνο 2022
05 Ιουλ 2022
Άδειες Οικοδομής
Απρ 2022
07 Ιουλ 2022
Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών
Ιουν 2022
18 Ιουλ 2022
Άδειες Οικοδομής
Μάιος 2022
08 Αυγ 2022
Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών
Ιουλ 2022
18 Αυγ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία