Βιομηχανία


Στατιστικές για τον τομέα της βιομηχανίας: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για την παραγωγή, τις τιμές, τον κύκλο εργασιών, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων.

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
Απρ 2022
05 Ιουλ 2022
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Μάιος 2022
28 Ιουλ 2022
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
Ιουν 2022
29 Ιουλ 2022
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
Μάιος 2022
05 Αυγ 2022
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Ιουν 2022
30 Αυγ 2022
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
Ιουλ 2022
31 Αυγ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία