Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
06 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (EN), 1931 Πληθυσμός
Ετήσια
05 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ (EN), 1921 Πληθυσμός
Ετήσια
05 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (EN), 1921 Πληθυσμός
Ετήσια
05 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (EN), 1921 Πληθυσμός
Ετήσια
05 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΙΟ, ΕΝΟΡΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (EN), 1921 Πληθυσμός
Ετήσια
04 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ (EN), 1911 Πληθυσμός
Ετήσια
04 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (EN), 1911 Πληθυσμός
Ετήσια
04 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ (EN), 1911 Πληθυσμός
Ετήσια
04 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (EN), 1911 Πληθυσμός
Ετήσια
03 Ιαν 2000
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (EN), 1901 Πληθυσμός


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία