Δείκτες Τιμών


Στατιστικές για τους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή με βάση τον εθνικό δείκτη και τον Εναρμονισμένο Δείκτη (με το Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα), συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και περίοδο. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Ιουν 2022
07 Ιουλ 2022
Δείκτης Τιμών Κατοικιών
1ο Τρίμηνο 2022
08 Ιουλ 2022
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Ιουν 2022
19 Ιουλ 2022
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Ιουλ 2022
04 Αυγ 2022
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Ιουλ 2022
18 Αυγ 2022
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Αυγ 2022
02 Σεπ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία