Ενέργεια


Στατιστικές για την ενέργεια στην Κύπρο: παραγωγή, κατανάλωση, τιμές και εισαγωγές.

Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών
Ιουν 2022
27 Ιουλ 2022
Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών
Ιουλ 2022
29 Αυγ 2022
Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών
Αυγ 2022
27 Σεπ 2022
Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών
Σεπ 2022
27 Οκτ 2022
Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών
Οκτ 2022
28 Νοε 2022
Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών
Νοε 2022
27 Δεκ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία