Εξωτερικό Εμπόριο


Στατιστικές για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου: εισαγωγές, εξαγωγές, χώρες συναλλαγής, κατηγορίες προϊόντων, κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, εμπορικό ισοζύγιο.

Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Φεβ 2022
23 Μαϊ 2022
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Μαρ 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Απρ 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
09 Ιουν 2022
Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Μαρ 2022
21 Ιουν 2022
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Απρ 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Μάιος 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
11 Ιουλ 2022
Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Απρ 2022
21 Ιουλ 2022
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Μάιος 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Ιουν 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
09 Αυγ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία