Εξωτερικό Εμπόριο


Στατιστικές για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου: εισαγωγές, εξαγωγές, χώρες συναλλαγής, κατηγορίες προϊόντων, κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, εμπορικό ισοζύγιο.

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Απρ 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Μάιος 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
11 Ιουλ 2022
Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Απρ 2022
21 Ιουλ 2022
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Μάιος 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Ιουν 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
09 Αυγ 2022
Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Μάιος 2022
22 Αυγ 2022
Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου
Ιουν 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Ιουλ 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
09 Σεπ 2022
Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα)
Ιαν-Ιουν 2022
20 Σεπ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία