Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
30 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2022 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Μηνιαία
30 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Μηνιαία
30 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2021 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Τριμηνιαία
19 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Υπηρεσίες
Μηνιαία
19 Μαϊ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Υπηρεσίες
Μηνιαία
17 Μαϊ 2023
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 Τουρισμός
Μηνιαία
17 Μαϊ 2023
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 Τουρισμός
Τριμηνιαία
10 Μαϊ 2023
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2008-2022 Υπηρεσίες
Τριμηνιαία
10 Μαϊ 2023
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2008-2022 Υπηρεσίες
Μηνιαία
09 Μαϊ 2023
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Τουρισμός


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία