Δημόσια Οικονομικά


Στατιστικές για τα οικονομικά του δημόσιου τομέα: μηνιαίες δημοσιονομικές εξελίξεις, τριμηνιαίοι και ετήσιοι λογαριασμοί, φορολογικά έσοδα, δαπάνες κατά προορισμό, δημόσιο χρέος και διαδικασία υπερβολικού ελλείματος.

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Ιουν 2022
01 Αυγ 2022
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Ιουλ 2022
31 Αυγ 2022
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Αυγ 2022
07 Οκτ 2022
Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
2ο Τρίμηνο 2022
24 Οκτ 2022
Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
Ιαν-Σεπ 2022
31 Οκτ 2022
Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης
3ο Τρίμηνο 2022
25 Νοε 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία