Εθνικοί Λογαριασμοί


Στατιστικές για τους εθνικούς λογαριασμούς σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (παραγωγή, δαπάνες, εισοδήματα), τις πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις και τους λογαριασμούς των θεσμικών τομέων.

Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
2ο Τρίμηνο 2022 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)
17 Αυγ 2022
Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
2ο Τρίμηνο 2022
31 Αυγ 2022
Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί)
2ο Τρίμηνο 2022
07 Σεπ 2022
Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
3ο Τρίμηνο 2022 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)
15 Νοε 2022
Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π.
3ο Τρίμηνο 2022
30 Νοε 2022
Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί)
3ο Τρίμηνο 2022
07 Δεκ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία