Έρευνα Ταξιδιωτών - Αφίξεις και Αναχωρήσεις


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Στατιστικές για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, τον εισερχόμενο τουρισμό, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, καθώς επίσης και για τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό και την κατά κεφαλή και ημερήσια δαπάνη των τουριστών. 

Μέθοδος

1) Έρευνα Ταξιδιωτών - Δειγματοληπτική έρευνα που διεξάγεται σε συνεχή βάση, με προσωπικές συνεντεύξεις στα σημεία αφίξεων επιβατών των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου. 

2) Έρευνα Ταξιδιωτών - Δειγματοληπτική έρευνα που διεξάγεται σε συνεχή βάση, με προσωπικές συνεντεύξεις στα σημεία αναχωρήσεων επιβατών των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

3) Στοιχεία από διοικητικές πηγές, όπως είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και η Αστυνομία Κύπρου.  


Η Έρευνα Ταξιδιωτών διενεργείται από το 1997 στα σημεία αφίξεων και από το 2002 στα σημεία αναχωρήσεων, σε όλα τα σημεία εισόδου της χώρας (διεθνή αεροδρόμια και λιμάνια). Με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται, υπολογίζεται ο εισερχόμενος τουρισμός, καθώς επίσης και οι αφίξεις άλλων κατηγοριών ταξιδιωτών. Για τον υπολογισμό των δαπανών των περιηγητών, χρησιμοποιούνται στοιχεία που συλλέγονται από την Έρευνα Ταξιδιωτών στα σημεία αναχωρήσεων.  

Tο μέγεθος του δείγματος για το 2019 αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού αριθμού των ταξιδιωτών που έφτασαν στην Κύπρο. 

Η αναγωγή στο σύνολο γίνεται με βάση τις αφίξεις ταξιδιωτών κατά μήνα, κατά χώρα προέλευσης της πτήσης και τις μηνιαίες αφίξεις από τα λιμάνια, που υπολογίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία από στοιχεία που παρέχονται από την Πολιτική Αεροπορία και τις λίστες επιβατών των πλοίων. Τα στοιχεία της Πολιτικής Αεροπορίας αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις καταστάσεις που ετοιμάζει η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Αστυνομία Κύπρου), για τους διερχόμενους ταξιδιώτες στην κάθε πτήση, οι οποίοι αφαιρούνται από το σύνολο των ταξιδιωτών.

Τα στοιχεία που αφορούν στους ημερήσιους επισκέπτες από τα λιμάνια, βασίζονται στις μηνιαίες καταστάσεις που ετοιμάζει το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου, ενώ τα στοιχεία που αφορούν στους ημερήσιους επισκέπτες από τα αεροδρόμια, προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών.

 

Σημείωση: Για την περίοδο Ιουνίου 2020 – Απριλίου 2022, τα στοιχεία για τις αφίξεις περιηγητών και τις επιστροφές κατοίκων Κύπρου προέκυπταν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "Cyprus Flight Pass". Οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν από και προς την Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρίσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψής τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός περιηγητών και κατοίκων Κύπρου μηνιαία.

Κάλυψη

Τα στατιστικά στοιχεία καλύπτουν τις αφίξεις και αναχωρήσεις ταξιδιωτών μέσω των λιμανιών και αεροδρομίων της Κύπρου και αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το Κράτος περιοχή. Δε συμπεριλαμβάνουν τους ταξιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παράνομα μέσω των λιμανιών και αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου.

Συχνότητα

Μηνιαία και ετήσια.

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα στοιχεία δημοσιεύονται σε μηνιαία και ετήσια βάση, υπό μορφή δελτίων τύπου, προκαθορισμένων πινάκων και ηλεκτρονικής έκδοσης, μέσω της πύλης της Στατιστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν διαθέσιμοι και διαδραστικοί πίνακες, στην online βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας, CYSTAT-DB (Στατιστικό υπόθεμα: Τουρισμός), καθώς επίσης και σχετικά infographics.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Eτοιμάζονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις αφίξεις διαφόρων κατηγοριών ταξιδιωτών όπως περιηγητών και κατοίκων Κύπρου. Ειδικά για την κατηγορία των περιηγητών, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες για τον σκοπό επίσκεψης, τη χώρα διαμονής, τη διάρκεια παραμονής, τον τύπο καταλύματος κλπ. Δημοσιεύονται, επίσης, στοιχεία για τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό καθώς και για την κατά κεφαλή και ημερήσια δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής. Επιπρόσθετα, συλλέγονται στοιχεία που αξιοποιούνται για τον υπολογισμό της μετανάστευσης στο εξωτερικό.

Νομικό Πλαίσιο

Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς.

Τελευταία Ενημέρωση

29/10/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Λουκία Παναγίδου, Μαρία Ευθυμίου
Αρμόδιος Κλάδος
Στατιστικές Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
lpanagidou@cystat.mof.gov.cy, mefthymiou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602152, 22602151
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία