Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
30 Δεκ 2022
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Τουρισμός
Τριμηνιαία
29 Δεκ 2022
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 2003-2021 Εργατικό Κόστος και Απολαβές
Μηνιαία
27 Δεκ 2022
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Ενέργεια
Ετήσια
22 Δεκ 2022
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 2020 Κατασκευές
Ετήσια
22 Δεκ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, 2008-2020 Κατασκευές
Ετήσια
22 Δεκ 2022
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ, 1960-2020 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Τριμηνιαία
21 Δεκ 2022
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΑΠΑΝΗ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Εθνικοί Λογαριασμοί
Τριμηνιαία
21 Δεκ 2022
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Εθνικοί Λογαριασμοί
Ετήσια
15 Δεκ 2022
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 1996-2021 Περιβάλλον
Μηνιαία
13 Δεκ 2022
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2022/2021 Κατασκευές


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία