Δείκτης Τιμών Καταναλωτή


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μετρά το γενικό επίπεδο τιμών των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται το μέσο νοικοκυριό. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πληθωρισμού, την αναπροσαρμογή των μισθών κ.ά.

Μέθοδος

Ο ΔΤΚ καταρτίζεται σύμφωνα με μια σειρά τεχνικών μέτρων όπως είναι η χρησιμοποίηση ενιαίας ταξινόμησης των ειδών, η επιλογή του τύπου υπολογισμού των ατομικών δεικτών, η γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, η κάλυψη των ειδών, το κοινό έτος βάσης (2015=100) κ.ά. 

Κάλυψη Στοιχείων

Ο ΔΤΚ καλύπτει την τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη του τομέα των μόνιμων νοικοκυριών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, καλύπτει τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών στη Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται (δηλ. δίνεται βαρύτητα) ανάλογα με τον πληθυσμό. Οι τιμές καταγράφονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και μέσα σε περίοδο 3 βδομάδων κάθε μήνα, εκτός από τις τιμές των φθαρτών και καυσίμων που συλλέγονται σε εβδομαδιαία βάση. 

Συχνότητα

Μηνιαία

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Ο ΔΤΚ ανακοινώνεται την πρώτη Πέμπτη του μήνα που ακολουθεί τον μήνα αναφοράς με σχετικό Δελτίο Τύπου. Τα στοιχεία ενημερώνονται στη βάση δεδομένων CYSTAT-DB της διαδικτυακής Πύλης της Στατιστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν επίσης, διαθέσιμα στοιχεία υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Δείκτες τιμών: Διακύμανση του δείκτη ανά μήνα, σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ταξινόμηση ECOICOP, διακύμανση του Δείκτη κατά οικονομική κατηγορία κατα μήνα και σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, χρονοσειρές με βάσεις 1992, 2005 και 2015, ο πληθωρισμός για την περίοδο 1960-τρέχων έτος και χρονοσειρά δείκτη τιμών εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης για την περίοδο 1990-τρέχων έτος.

Συστήματα Ταξινόμησης

Ευρωπαϊκή ταξινόμηση της ατομικής κατανάλωσης ανάλογα με τον σκοπό (ECOICOP).

Νομικό Πλαίσιο

Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 

Τελευταία Ενημέρωση

04/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Αρμόδιος Κλάδος
Δείκτες Τιμών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602116
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία