Εκθέσεις Ποιότητας / Μεταδεδομένων


Επιλογές
Μεταδεδομένα
Έρευνες Φυτικής Παραγωγής - ESQRS, (EN) Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Μεταδεδομένα
EDP Inventory of Sources and Methods, ESA 2010 Δημόσια Οικονομικά
Μεταδεδομένα
Annex I of the EDP Inventory of Sources and Methods, ESA 2010 Δημόσια Οικονομικά
Μεταδεδομένα
Πολιτική Αναθεώρησης Εθνικών Λογαριασμών Εθνικοί Λογαριασμοί
Μεταδεδομένα
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - ESMS (EN) Δείκτες Τιμών
Μεταδεδομένα
Πίνακας Οικονομικών Δραστηριοτήτων που Επηρεάστηκαν από τα Περιοριστικά Μέτρα κατά της Πανδημίας, 1ο Τρίμηνο 2020 - 2ο Τρίμηνο 2021 Εθνικοί Λογαριασμοί
Μεταδεδομένα
Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις - ESQRS, 2021 (EN) Κοινωνία της Πληροφορίας
Μεταδεδομένα
Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά - SIMS, 2021 (EN) Κοινωνία της Πληροφορίας
Μεταδεδομένα
Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2018 Περιβάλλον
Μεταδεδομένα
Metadata Template for Eurostat Data Collection on Contingent Liabilities (Annex 2) Δημόσια Οικονομικά


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία