Αγορά Εργασίας


Στατιστικές για την αγορά εργασίας με αναλυτικά δεδομένα για την απασχόληση, την ανεργία και τις κενές θέσεις.

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
1ο Τρίμηνο 2022
02 Ιουν 2022
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Μάιος 2022
03 Ιουν 2022
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία
Μάιος 2022
14 Ιουν 2022
Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα
1ο Τρίμηνο 2022
14 Ιουν 2022
Κενές Θέσεις Εργασίας
1ο Τρίμηνο 2022
14 Ιουν 2022
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Ιουν 2022
05 Ιουλ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία