Αγορά Εργασίας


Στατιστικές για την αγορά εργασίας με αναλυτικά δεδομένα για την απασχόληση, την ανεργία και τις κενές θέσεις.

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία
Ιουν 2022
11 Ιουλ 2022
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Ιουλ 2022
03 Αυγ 2022
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία
Ιουλ 2022
11 Αυγ 2022
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
2ο Τρίμηνο 2022
01 Σεπ 2022
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Αυγ 2022
05 Σεπ 2022
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία
Αυγ 2022
12 Σεπ 2022Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία