Εκδόσεις


Επιλογές
Εξαμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
24/05/2004
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΛ - ΔΕΚ - 2003 (EN)

Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες που να δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις σημαντικότερες βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία. Παρουσιάζονται μηνιαία στοιχεία για τους τελευταίους είκοσι μήνες, τριμηνιαία στοιχεία για τα τελευταία οκτώ τρίμηνα και ετήσια στοιχεία για τα τελευταία τρία χρόνια. Κάποιες σειρές παρουσιάζονται με εποχικά διορθωμένα στοιχεία καθώς επίσης ως κινητός μέσος των εποχικά διορθωμένων στοιχείων. €11,50

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΛ - ΔΕΚ 2003  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
02/04/2004
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - 2002 (EΛ, EN)

Ετήσιες Στατιστικές για την απασχόληση, την ανεργία, τις κενές θέσεις, την εργατική δύναμη του δημόσιου τομέα, τους εργάτες στα λιμάνια και την απασχόληση στις Βρετανικές Βάσεις, UNFICYP και NAAFI, οι Κύπριοι που εργάζονται προσωρινά στο εξωτερικό, εργατικές διαφορές και εργατικά ατυχήματα. Από το 1985 η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικές που αφορούν τις αμοιβές, τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, οι οποίες προηγούμενα είχαν εκδοθεί ως ξεχωριστές εκδόσεις. €13,50

Αγορά Εργασίας ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2002 (EL, EN)
Συστήματα
Ταξινόμησης
Ημερ. Έκδοσης
26/02/2004
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 2003 (NACE Αναθ. 1.1, της Ε.Ε.) - 200311 (EΛ)

Το Σύστημα Στατιστικού Κώδικα για την ταξινόμηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Έχει επανατυπωθεί από τη Στατιστική Υπηρεσία από την έκθεση «Συστήματα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 1.1)» της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT). €5,00

Αγορά Εργασίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 2003 (NACE Αναθ. 1.1, της Ε.Ε.) (EL)
Απογραφές
Ημερ. Έκδοσης
17/02/2004
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, Τόμοι I-V - 2001 (EΛ)

Ο Τόμος I περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τα γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού όπως αυτά πηγάζουν από την Απογραφή (όπως, η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο μόρφωσης, ο τόπος καταγωγής κ.ά.). Ο Τόμος II περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τις κατοικίες, νοικοκυριά, ιδρύματα και πληθυσμό που έχουν καταγραφεί κατά επαρχία, δήμο-κοινότητα και ενορία των δήμων. Ο Τόμος III περιέχει στοιχεία για τις κατοικίες, κατοικημένες και μη, τον τύπο κτιρίου, το μέγεθος και τις ανέσεις των κατοικιών, το καθεστώς ενοίκησης, το ενοίκιο, τα νοικοκυριά, τον τύπο και το μέγεθος τους, κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή. Ο Τόμος IV περιλαμβάνει στοιχεία για τις μετακινήσεις του πληθυσμού εντός Κύπρου, για τη μετανάστευση από το εξωτερικό και για τους ξένους υπηκόους κατοίκους Κύπρου. Ο Τόμος V περιέχει στοιχεία για το εργατικό δυναμικό, τους εργαζόμενους και τους ανέργους, κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή. Η τιμή για τον Τόμο I, II, III και IV είναι €17 και για τον Τόμο V είναι €11,50

Πληθυσμός Τόμος Ι:  Γενικά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού  (EL, EN)Τόμος ΙΙ: Στοιχεία κατά Επαρχία, Δήμο/ Κοινότητα  (EL, EN)
Τόμος ΙΙΙ: Νοικοκυριά και Οικιστικές μονάδες  (EL, EN)Τόμος ΙV: Μετανάστευση  (EL, EN)
Τόμος V: Εργατικό Δυναμικό  (EL, EN)
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
16/02/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΜΑΡ - 2004 (EΛ, EN)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

Τουρισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΜΑΡ 2004  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/11/2003
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - 2002 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς μεταλλείων και λατομείων, μεταποίησης, ηλεκτρισμού και υδατοπρομήθειας. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τα αποθέματα, την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, δείκτες τιμών, δείκτες όγκου παραγωγής κ.ά. Επίσης αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή και κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων και συγκριτικά διεθνή στατιστικά στοιχεία. €13,50

Βιομηχανία INDUSTRIAL STATISTICS-2002.pdf
Εξαμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/01/1900
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΑΝ - ΙΟΥΝ - 2004 (EN)

Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες που να δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις σημαντικότερες βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία. Παρουσιάζονται μηνιαία στοιχεία για τους τελευταίους είκοσι μήνες, τριμηνιαία στοιχεία για τα τελευταία οκτώ τρίμηνα και ετήσια στοιχεία για τα τελευταία τρία χρόνια. Κάποιες σειρές παρουσιάζονται με εποχικά διορθωμένα στοιχεία καθώς επίσης ως κινητός μέσος των εποχικά διορθωμένων στοιχείων. €11,50

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2004  (EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία