Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
18 Ιουν 2024
ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2009-2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Ετήσια
17 Ιουν 2024
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, 1995-2023 Εξωτερικό Εμπόριο
Ετήσια
17 Ιουν 2024
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 1985-2023 Εξωτερικό Εμπόριο
Ετήσια
17 Ιουν 2024
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΑΦΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 1995-2023 Εξωτερικό Εμπόριο
Ετήσια
17 Ιουν 2024
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 1930-2023 Εξωτερικό Εμπόριο
Μηνιαία
17 Ιουν 2024
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 2014-2022 Εξωτερικό Εμπόριο
Μηνιαία
17 Ιουν 2024
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΜΑΪΟΣ 2024 Τουρισμός
Μηνιαία
17 Ιουν 2024
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2024 Τουρισμός
Μηνιαία
12 Ιουν 2024
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ), ΙΑΝ-ΑΠΡ 2024 Διαθεματικές Στατιστικές
Μηνιαία
12 Ιουν 2024
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ), ΙΑΝ-ΑΠΡ 2024 Διαθεματικές Στατιστικές


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία