Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
22 Μαρ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Εμπόριο
Τριμηνιαία
22 Μαρ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 2022 (ΒΑΣΗ 2015) Εμπόριο
Μηνιαία
21 Μαρ 2023
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, 2006 - 2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Μηνιαία
21 Μαρ 2023
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 2006 - 2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Μηνιαία
21 Μαρ 2023
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ, 2006 - 2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Μηνιαία
17 Μαρ 2023
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Τουρισμός
Μηνιαία
17 Μαρ 2023
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Τουρισμός
Μηνιαία
13 Μαρ 2023
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Εξωτερικό Εμπόριο
Μηνιαία
09 Μαρ 2023
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Ιαν 2023 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
09 Μαρ 2023
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ, ΙΑΝ 2023 Δημόσια Οικονομικά


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία