Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
30 Ιουν 2022
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης), Ιαν 2014-Μάιος 2022 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
30 Ιουν 2022
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2022 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
30 Ιουν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2022 Βιομηχανία
Μηνιαία
30 Ιουν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2022 Βιομηχανία
Μηνιαία
30 Ιουν 2022
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 2006 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Τριμηνιαία
29 Ιουν 2022
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ, 2003-2021 Εργατικό Κόστος και Απολαβές
Μηνιαία
29 Ιουν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 Βιομηχανία
Μηνιαία
29 Ιουν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2022 Βιομηχανία
Μηνιαία
29 Ιουν 2022
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ, 2006 - ΜΑΙΟΣ 2022 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Μηνιαία
27 Ιουν 2022
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2022 Ενέργεια


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία