Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
20 Σεπ 2023
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ, 2018-2021 Βιομηχανία
Μηνιαία
18 Σεπ 2023
ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 Τουρισμός
Μηνιαία
18 Σεπ 2023
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 Τουρισμός
Ετήσια
08 Σεπ 2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 2021 Υγεία
Μηνιαία
01 Σεπ 2023
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 Τουρισμός
Μηνιαία
01 Σεπ 2023
ΕΣΟΔΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 Τουρισμός
Μηνιαία
31 Αυγ 2023
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ (EN), ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2023 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
31 Αυγ 2023
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης) (EN), Ιαν 2014-Ιουλ 2023 Δημόσια Οικονομικά
Ετήσια
29 Αυγ 2023
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΤΩΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 2008-2022 Συνθήκες Διαβίωσης, Κοινωνική Προστασία
Μηνιαία
11 Αυγ 2023
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2023 Διαθεματικές Στατιστικές


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία