Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
29 Απρ 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2023 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Μηνιαία
29 Απρ 2024
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 2000-2023 (ΒΑΣΗ 2015) Βιομηχανία
Ετήσια
22 Απρ 2024
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, 1995-2023 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019-2023) Εθνικοί Λογαριασμοί
Ετήσια
22 Απρ 2024
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ (EN) Δημόσια Οικονομικά
Ετήσια
19 Απρ 2024
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, 1995-2022 Δημόσια Οικονομικά
Ετήσια
19 Απρ 2024
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, 1995-2022 Δημόσια Οικονομικά
Ετήσια
19 Απρ 2024
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, 1995-2022 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
08 Απρ 2024
Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης) (EN), Ιαν 2014-Φεβ 2024 Δημόσια Οικονομικά
Μηνιαία
04 Απρ 2024
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 Τουρισμός
Ετήσια
03 Απρ 2024
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2000-2022 Κατασκευές


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία