Εκδόσεις


Επιλογές
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/08/2023
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2023 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

Διαθεματικές Στατιστικές MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANJUN23-EL-110823.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANJUN23-EL-110823.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANJUN23-EL-110823.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/08/2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΜΑΪΟΣ 2023 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-MAY23-090823.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/08/2023
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2023 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel.

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV_JANJUL23-EN-080823.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANJULY23-EN-080823.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANJULY23-EN-080823.xls
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/08/2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ - 2020-2021 (EN)

Α: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Εθνικοί Λογαριασμοί, Δημόσια Οικονομικά, Ισοζύγιο Πληρωμών, Νομισματικά, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) Β: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Απογραφές, Πληθυσμός, Δημογραφία, Έγκλημα, Εκπαίδευση, Υγεία, Κοινωνική Ευημερία) Γ: ΕΡΓΑΣΙΑ (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Απασχόληση, Εγγεγραμμένη Ανεργία, Απολαβές και Εργατικό Κόστος, Κοινωνικές Ασφάλισεις) Δ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ (Γεωργία, Φυτική Παραγωγή, Ζωική Παραγωγή, Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας, Δασοκομία, Αλιεία) ΣΤ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ζ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Μεταφορές και Αποθήκευση, Τουρισμός, Διανεμητικό Εμπόριο, Άλλες Υπηρεσίες) Η: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Έρευνα και Ανάπτυξη, Καινοτομία, Κοινωνία της Πληροφορίας)

Διαθεματικές Στατιστικές ABSTRACT-2020-2021-EN-010823.pdfA_ECONOMYFINANCE-EN-2020-2021.xls
B_POP&SOCIAL-EN-2020-2021.xlsC_LABOUR-EN-2020-2021.xls
D_EXTERNAL_TRADE-EN-2020-2021.xlsE_AGRICULTURE-EN-2020-2021.xls
F_INDUSTRY_CONSTRUCTION-EN-2020-2021.xlsG_SERVICES_EN-2020-2021.xlsx
H_ENERGY_ENVIRONMENT-EN-2020-2021.xlsI_SCIENCE&TECHNOLOGY-EN-2020-2021.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
10/07/2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-APR23-100723.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
10/07/2023
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2023 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel.

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV_JANJUN23-EN-100723.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANJUN23-EN-100723.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANJUN23-EN-100723.xls
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/06/2023
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΑΠΡ 2023 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

Διαθεματικές Στατιστικές MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANAPR23-EL-130623.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANAPR23-EL-130623.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANAPR23-EL-130623.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/06/2023
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2023 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel.

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV_JANΜΑΥ23-EN-090623.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANMAY23-EN-090623.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANMAY23-EN-090623.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/06/2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-MAR23-090623.pdf
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/06/2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΟΜΟΙ Ι-IV - 2021 (EN)

Ο Τόμος I περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων κατά εμπόρευμα των Τμημάτων Ι-ΙΧ της Συνδιασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Τόμος II περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών/αφίξεων των Τμημάτων Χ-ΧV και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Τόμος III περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών/αφίξεων των Τμημάτων XVI-XXI και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Τόμος IV περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εξαγωγών/αποστολών κατά εμπόρευμα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Εξωτερικό Εμπόριο Cyprus_External_Trade_Statistics-2021_VOLI-010623.pdfCyprus_External_Trade_Statistics-2021_VOLII-010623.pdf
Cyprus_External_Trade_Statistics-2021_VOLIII-010623.pdfCyprus_External_Trade_Statistics-2021_VOLIV-010623.pdf


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία