Εκδόσεις


Επιλογές
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/12/2022
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΟΚΤ 2022 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

Διαθεματικές Στατιστικές MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANOCT22-EL-151222.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANOCT22-EL-151222.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANOCT22-EL-151222.xls
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/12/2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - 2022 (EΛ)

Κοινωνία της Πληροφορίας ICT_HH-SUMMARY_RESULTS-2022-EL-15122022.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/12/2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-SEP22-091222.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/12/2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΝΟΕ 2022 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €10,00

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV_JANNOV22-EN-081222.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANNOV22-EN-081222.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANNOV22-EN-081222.xls
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/12/2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - 2022 (EΛ)

Κοινωνία της Πληροφορίας ICT_ENT-SUMMARY_RESULTS-2022-EL-011222.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/11/2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ) - ΙΑΝ-ΑΥΓ 2022 (EN)

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων και εξαγωγών/αποστολών εγχώριων παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδιασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA_EU_TRADE_COMMODITY&COUNTRY-JANAUG22-211122.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/11/2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-AUG22-091122.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/11/2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΟΚΤ 2022 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €10,00

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV_JANOCT22-EN-081122.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANOCT22-EN-081122.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANOCT22-EN-081122.xls
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
31/10/2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - 2020 (EΛ)

Η έκθεση παραθέτει στοιχεία για το εργατικό κόστος, τις ώρες εργασίας και το εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας. Τα αποτελέσματα αναλύονται κατά οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος της επιχείρησης. Τα στοιχεία αναφέρονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Εργατικό Κόστος και Απολαβές Summary_Report_Labour_Cost_Survey-2020-EL-311022.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
26/10/2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ) - ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2022 (EN)

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων και εξαγωγών/αποστολών εγχώριων παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδιασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA_EU_TRADE_COMMODITY&COUNTRY-JANJUL22-261022.pdf


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία