Εκδόσεις


Επιλογές
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
22/11/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΜΑΙΟΣ 2004 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΜΑΙΟΣ 2004 (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
19/11/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - IOYN 2004 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), IOYN 2004 (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/11/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 2002 & 2003 (EΛ, EN)

Η ετήσια έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό, τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων και τις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα. €8,50

Τουρισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2002 & 2003 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/10/2004
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - 2003 (EΛ, EN)

Εκτιμήσεις για τον πληθυσμό ανά μήνα, εκτιμήσεις για το τέλος του έτους κατά ομάδες ηλικιών των πέντε ετών, στατιστικές γεννήσεων και γονιμότητας, στατιστικές θανάτων και θνησιμότητας, πίνακες επιβιώσεως, γάμοι, διαζύγια και μετανάστευση. Ανάλυση πρόσφατων δημογραφικών εξελίξεων. €11,50

Πληθυσμός ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2003 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
14/10/2004
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, - 2002 (EΛ, EN)

Η έκδοση αυτή πρώτη της σειράς, καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, Υγείας και Άλλων Κοινωνικών και Προσωπικών Υπηρεσιών. Η έκδοση παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό επιιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής,την προστιθέμενη αξία και τις πάγιεςκεφαλαιουχικές δαπάνες. €13,50

Υπηρεσίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ�ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 2002 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/10/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - 2003 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς μεταλλείων και λατομείων, μεταποίησης, ηλεκτρισμού και υδατοπρομήθειας. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τα αποθέματα, την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, δείκτες τιμών, δείκτες όγκου παραγωγής κ.ά. Επίσης αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή και κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων και συγκριτικά διεθνή στατιστικά στοιχεία. €13,50

Βιομηχανία INDUSTRIAL STATISTICS-2003.pdf
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/08/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 2003 (EΛ, EN)

Οικονομικοί λογαριασμοί του ευρύτερου τομέα των Μεταφορών, και Επικοινωνιών. Στοιχεία για τους διάφορους τύπους και κατηγορίες των μηχανοκινήτων οχημάτων, εγγεγραμμένων και εν κυκλοφορία, για τα τροχαία δυστυχήματα, για το οδικό δίκτυο, για τις στατιστικές ναυσιπλοϊας, και αεροπορικής κίνησης, τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και τις Τηλεπικοινωνίες. €13,50

Υπηρεσίες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2003 (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
27/05/2004
Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Ε. (25) - 2004 (EN)

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται μια συνοπτική συγκριτική εικόνα της Κύπρου, με βάση διάφορους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, σε σχέση με τις υπόλοιπες 24 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαθεματικές Στατιστικές Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Ε. (25), 2004  (EN)
Εξαμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
24/05/2004
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΛ - ΔΕΚ - 2003 (EN)

Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες που να δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις σημαντικότερες βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία. Παρουσιάζονται μηνιαία στοιχεία για τους τελευταίους είκοσι μήνες, τριμηνιαία στοιχεία για τα τελευταία οκτώ τρίμηνα και ετήσια στοιχεία για τα τελευταία τρία χρόνια. Κάποιες σειρές παρουσιάζονται με εποχικά διορθωμένα στοιχεία καθώς επίσης ως κινητός μέσος των εποχικά διορθωμένων στοιχείων. €11,50

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΛ - ΔΕΚ 2003  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
02/04/2004
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - 2002 (EΛ, EN)

Ετήσιες Στατιστικές για την απασχόληση, την ανεργία, τις κενές θέσεις, την εργατική δύναμη του δημόσιου τομέα, τους εργάτες στα λιμάνια και την απασχόληση στις Βρετανικές Βάσεις, UNFICYP και NAAFI, οι Κύπριοι που εργάζονται προσωρινά στο εξωτερικό, εργατικές διαφορές και εργατικά ατυχήματα. Από το 1985 η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικές που αφορούν τις αμοιβές, τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, οι οποίες προηγούμενα είχαν εκδοθεί ως ξεχωριστές εκδόσεις. €13,50

Αγορά Εργασίας ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2002 (EL, EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία