Εκδόσεις


Επιλογές
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
22/02/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΔΕΚ - 2004 (EΛ, EN)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

Τουρισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΔΕΚ 2004  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
03/02/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - 2003 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς των κατασκευών και στέγασης. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τις τιμές των οικοδομικών υλικών, τις κατοικίες που συμπληρώθηκαν, τις οικιστικές μονάδες κατά τύπο και ανέσεις, τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν κ.ά. €11,50

Κατασκευές ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2003  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
03/02/2005
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - 2002 (EΛ, EN)

Στατιστικές αστυνομίας, δικαστηρίων και φυλακών. Η ανάλυση καλύπτει τα αδικήματα που καταγγέλλονται στην Αστυνομία, τους ενήλικες που προσάγονται σε δίκη για σοβαρά αδικήματα, νεαρούς οι οποίοι ενέχονται στη διάπραξη μικροπαραβάσεων και σοβαρών αδικημάτων, όλα τα πρόσωπα που προσάγονται στο δικαστήριο καθώς επίσης εισδοχές και απολύσεις από τη φυλακή. €11,50

Συνθήκες Διαβίωσης, Κοινωνική Προστασία ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2002 (EL, EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
05/01/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΣΕΠ 2004 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΣΕΠ 2004 (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
23/12/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΑΥΓ 2004 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΑΥΓ 2004 (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
17/12/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 2002 (EΛ, EN)

Στοιχεία για το προσωπικό που ενασχολείται και τις δαπάνες στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) που αφορούν στις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για τις πηγές χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας. €8,50

Έρευνα και Ανάπτυξη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2002 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/12/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2002-2003 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

Εκπαίδευση ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2002-2003  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/12/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 2002 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης. Αναλυτικά στοιχεία για την αξία πωλήσεων, τις αγορές προϊόντων, τα τρέχοντα κόστα, την προστιθέμενη αξία, τις επενδύσεις, τα αποθέματα και την απασχόληση. €11,50

Εμπόριο WHOLESALE AND RETAIL 2002.pdf
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
07/12/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΣΕΠ - 2004 (EΛ)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

Τουρισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2004  (EL, EN)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΣΕΠ 2004  (EL, EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
02/12/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - IOYΛ 2004 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), IOYΛ 2004 (EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία