Εκδόσεις


Επιλογές
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
14/02/2022
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

Διαθεματικές Στατιστικές MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANDEC21-EL-140222.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANDEC21-EL-140222.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANDEC21-EL-140222.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/02/2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-NOV21-090222.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/02/2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ 2022 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €6,50

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV_JAN22-EN-080222.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJAN22-EN-080222.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJAN22-EN-080222.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/01/2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ) - ΙΑΝ-ΟΚΤ 2021 (EN)

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA_EU_TRADE_COMMODITY&COUNTRY-JANOCT21-210122.pdf
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/01/2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΟΜΟΙ Ι-IV - 2020 (EN)

Ο Τόμος I περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων κατά εμπόρευμα των Τμημάτων Ι-ΙΧ της Συνδιασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Τόμος II περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών/αφίξεων των Τμημάτων Χ-ΧV και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Τόμος III περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών/αφίξεων των Τμημάτων XVI-XXI και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Τόμος IV περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εξαγωγών/αποστολών κατά εμπόρευμα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Εξωτερικό Εμπόριο Cyprus_External_Trade_Statistics-2020_VOLI-130122.pdfCyprus_External_Trade_Statistics-2020_VOLII-130122.pdf
Cyprus_External_Trade_Statistics-2020_VOLIII-130122.pdfCyprus_External_Trade_Statistics-2020_VOLIV-130122.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
10/01/2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €10,00

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV_JANDEC21-EN-100122.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANDEC21-EN-100122.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANDEC21-EN-100122.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
10/01/2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-OCT21-100122.pdf
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
23/12/2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - 2021 (EΛ)

Κοινωνία της Πληροφορίας ICT_HH-SUMMARY_RESULTS-2021-EL-2312021.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/12/2021
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ) - ΙΑΝ-ΣΕΠ 2021 (EN)

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA_EU_TRADE_COMMODITY&COUNTRY-JANSEP21-211221.pdf
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/12/2021
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΟΚΤ 2021 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

Διαθεματικές Στατιστικές MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANOCT21-EL-131221.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANOCT21-EL-131221.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANOCT21-EL-131221.xls


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία