Εκδόσεις


Επιλογές
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/04/2024
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΦΕΒ 2024 (EΛ)

Το διμηνιαίο δελτίο παρουσιάζει τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς δείκτες για την Κυπριακή Οικονομία για τους τελευταίους μήνες, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η πορεία των κυριοτέρων δεικτών παρουσιάζεται επίσης γραφικά για τα τελευταία χρόνια.

Διαθεματικές Στατιστικές MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANFEB24-EL-120424.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANFEB24-EL-120424.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANFEB24-EL-120424.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/04/2024
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΜΑΡ 2024 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV-JANMAR24-EN-090424.xlsx
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/04/2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-JAN24-090424.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/03/2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-DEC23-110324.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/03/2024
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΦΕΒ 2024 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV-JANFEB24-EN-080324.xlsx
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
06/03/2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ - 2022 (EN)

Α: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Εθνικοί Λογαριασμοί, Δημόσια Οικονομικά, Ισοζύγιο Πληρωμών, Νομισματικά, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) Β: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Απογραφές, Πληθυσμός, Δημογραφία, Έγκλημα, Εκπαίδευση, Υγεία, Κοινωνική Ευημερία) Γ: ΕΡΓΑΣΙΑ (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Απασχόληση, Εγγεγραμμένη Ανεργία, Απολαβές και Εργατικό Κόστος, Κοινωνικές Ασφάλισεις) Δ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ (Γεωργία, Φυτική Παραγωγή, Ζωική Παραγωγή, Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας, Δασοκομία, Αλιεία) ΣΤ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ζ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Μεταφορές και Αποθήκευση, Τουρισμός, Διανεμητικό Εμπόριο, Άλλες Υπηρεσίες) Η: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Έρευνα και Ανάπτυξη, Καινοτομία, Κοινωνία της Πληροφορίας)

Διαθεματικές Στατιστικές ABSTRACT_2022-EN-060324.pdfA_ECONOMYFINANCE-EN-2022.xls
B_POP&SOCIAL-EN-2022.xlsC_LABOUR-EN-2022.xls
D_EXTERNAL_TRADE-EN-2022.xlsE_AGRICULTURE-EN-2022.xls
F_INDUSTRY_CONSTRUCTION-EN-2022.xlsG_SERVICES_EN-2022.xlsx
H_ENERGY_ENVIRONMENT-EN-2022.xlsI_SCIENCE&TECHNOLOGY-EN-2022.xlsx
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
26/02/2024
Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - 2023 (EΛ)

Ένα μικρό βιβλιάριο τσέπης το οποίο περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων για τους κυριότερους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες της Κύπρου.

Διαθεματικές Στατιστικές CYPRUS_IN_FIGURES-2023-EL-260224.pdf
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/02/2024
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΔΕΚ 2023 (EΛ)

Το διμηνιαίο δελτίο παρουσιάζει τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς δείκτες για την Κυπριακή Οικονομία για τους τελευταίους μήνες, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η πορεία των κυριοτέρων δεικτών παρουσιάζεται επίσης γραφικά για τα τελευταία χρόνια.

Διαθεματικές Στατιστικές MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANDEC23-EL-150224.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANDEC23-EL-150224.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANDEC23-EL-150224.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/02/2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S).

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA_EXTRA_EU_TRADE-NOV23-090224.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/02/2024
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ 2024 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Υπηρεσίες REGISTRATION_MV-JAN24-EN-080224.xlsx


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία