Ερωτηματολόγια Ερευνών


Επιλογές
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Απασχόλησης και Κενών Θέσεων, 1ο Τρίμηνο 2023 Αγορά Εργασίας
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Χρήσης Τ.Π.Ε. και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις 2023 Κοινωνία της Πληροφορίας
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Απασχόλησης και Κενών Θέσεων, 4ο Τρίμηνο 2022 Αγορά Εργασίας
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Απολαβών 2022 Εργατικό Κόστος και Απολαβές
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Ταξιδίων Κατοίκων Κύπρου - Εντός και Εκτός Κύπρου 2022 Τουρισμός
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Απασχόλησης και Κενών Θέσεων, 3ο Τρίμηνο 2022 Αγορά Εργασίας
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Απασχόλησης και Κενών Θέσεων, 2ο Τρίμηνο 2022 Αγορά Εργασίας
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2022 Συνθήκες Διαβίωσης, Κοινωνική Προστασία
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Χρήσης Τ.Π.Ε. στα Νοικοκυριά 2022 Κοινωνία της Πληροφορίας
Ερωτηματολόγιο
Έρευνα Απασχόλησης και Κενών Θέσεων, 1ο Τρίμηνο 2022 Αγορά Εργασίας


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία