Εκδόσεις


Επιλογές
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
07/12/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΣΕΠ - 2004 (EΛ)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

Τουρισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2004  (EL, EN)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΣΕΠ 2004  (EL, EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
02/12/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - IOYΛ 2004 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), IOYΛ 2004 (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
22/11/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΜΑΙΟΣ 2004 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΜΑΙΟΣ 2004 (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
19/11/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - IOYN 2004 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), IOYN 2004 (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/11/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 2002 & 2003 (EΛ, EN)

Η ετήσια έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό, τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων και τις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα. €8,50

Τουρισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 2002 & 2003 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/10/2004
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - 2003 (EΛ, EN)

Εκτιμήσεις για τον πληθυσμό ανά μήνα, εκτιμήσεις για το τέλος του έτους κατά ομάδες ηλικιών των πέντε ετών, στατιστικές γεννήσεων και γονιμότητας, στατιστικές θανάτων και θνησιμότητας, πίνακες επιβιώσεως, γάμοι, διαζύγια και μετανάστευση. Ανάλυση πρόσφατων δημογραφικών εξελίξεων. €11,50

Πληθυσμός ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2003 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
14/10/2004
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, - 2002 (EΛ, EN)

Η έκδοση αυτή πρώτη της σειράς, καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, Υγείας και Άλλων Κοινωνικών και Προσωπικών Υπηρεσιών. Η έκδοση παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό επιιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής,την προστιθέμενη αξία και τις πάγιεςκεφαλαιουχικές δαπάνες. €13,50

Υπηρεσίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ�ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 2002 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/10/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - 2003 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς μεταλλείων και λατομείων, μεταποίησης, ηλεκτρισμού και υδατοπρομήθειας. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τα αποθέματα, την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, δείκτες τιμών, δείκτες όγκου παραγωγής κ.ά. Επίσης αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή και κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων και συγκριτικά διεθνή στατιστικά στοιχεία. €13,50

Βιομηχανία INDUSTRIAL STATISTICS-2003.pdf
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/08/2004
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 2003 (EΛ, EN)

Οικονομικοί λογαριασμοί του ευρύτερου τομέα των Μεταφορών, και Επικοινωνιών. Στοιχεία για τους διάφορους τύπους και κατηγορίες των μηχανοκινήτων οχημάτων, εγγεγραμμένων και εν κυκλοφορία, για τα τροχαία δυστυχήματα, για το οδικό δίκτυο, για τις στατιστικές ναυσιπλοϊας, και αεροπορικής κίνησης, τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και τις Τηλεπικοινωνίες. €13,50

Υπηρεσίες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2003 (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
27/05/2004
Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Ε. (25) - 2004 (EN)

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται μια συνοπτική συγκριτική εικόνα της Κύπρου, με βάση διάφορους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, σε σχέση με τις υπόλοιπες 24 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαθεματικές Στατιστικές Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Ε. (25), 2004  (EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία