Εκδόσεις


Επιλογές
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
16/01/2007
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ) - ΙΑΝ-ΟΚΤ 2006 (EN)

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων και εξαγωγών/αποστολών εγχώριων παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδιασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ), ΙΑΝ-ΟΚΤ 2006  (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/01/2007
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΟΚΤ 2006 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΟΚΤ 2006  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/12/2006
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - 2005 (EΛ, EN)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στα νοικοκυριά. Περιλαμβάνει στοιχεία για το εργατικό δυναμικό δηλαδή τους απασχολούμενους και τους άνεργους κατά οικονομική δραστηριότητα, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία, φύλο κλπ. €13,50

Αγορά Εργασίας ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 (EL, EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/12/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ) - ΙΑΝ-ΣΕΠ 2006 (EN)

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων και εξαγωγών/αποστολών εγχώριων παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδιασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ), ΙΑΝ-ΣΕΠ 2006  (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/12/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΣΕΠ 2006 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΣΕΠ 2006  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/12/2006
Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - 2006 (EN)

Ένα μικρό βιβλιάριο τσέπης το οποίο περιλαμβάνει την πιο πρόσφατη συλλογή στοιχείων για τους κυριότερους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες της Κύπρου.

Διαθεματικές Στατιστικές Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2006 (EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/12/2006
Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε. - 2006 (EN)

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει μια αποτίμηση της θέσης της Κύπρου συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. με βάση διάφορους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες που αφορούν δημογραφία, υγεία, κοινωνική προστασία, οικονομία, κοινωνία της πληροφορίας, περιβάλλον, έρευνα και ανάπτυξη.

Διαθεματικές Στατιστικές Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε., 2006 (EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
29/11/2006
ΑΡΘΡΟ - Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε. - 29 ΝΟΕ 2006 (EΛ)

Ανάλυση - αποτίμηση της θέσης της Κύπρου συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.; όπως παρουσιάζεται στην έκδοση ¨Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε.; 2006¨.

Γενικές Πληροφορίες Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε., 29 ΝΟΕ 2006 (EL)
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
24/11/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΣΕΠ - 2006 (EΛ, EN)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

Τουρισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΣΕΠ 2006  (EL, EN)
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
23/11/2006
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) ΙΑΝ - ΟΚΤ - 2006 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δώδεκα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια.

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) ΙΑΝ - ΟΚΤ 2006  (EL)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία