Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών - Ετήσια Μεταβολή +19,08%

Μαρ 2022

18/04/22
Λήψη Αρχείου Word


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία