Κατασκευές - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Τριμηνιαία
12 Ιουλ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2015-2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Ετήσια
12 Ιουλ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2000-2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Ετήσια
07 Ιουλ 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ, 1995-2022
Τριμηνιαία
06 Απρ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2015-2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Ετήσια
06 Απρ 2023
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 2000-2022 (ΒΑΣΗ 2015)
Ετήσια
30 Μαρ 2023
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, 2000-2021
Μηνιαία
09 Μαρ 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2022
Μηνιαία
09 Μαρ 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2022/2021
Μηνιαία
09 Μαρ 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2022/2021
Μηνιαία
10 Φεβ 2023
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2022/2021


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία