Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
20 Ιουν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2022
Μηνιαία
20 Ιουν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2022
Μηνιαία
20 Ιουν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, 1986-2022
Μηνιαία
10 Ιουν 2022
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2022/2021
Μηνιαία
10 Ιουν 2022
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2022/2021
Μηνιαία
10 Ιουν 2022
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2022
Μηνιαία
18 Μαϊ 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
Μηνιαία
12 Μαϊ 2022
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2022/2021
Μηνιαία
12 Μαϊ 2022
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2022/2021
Ετήσια
29 Απρ 2022
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 2016


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία