Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
04 Αυγ 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, 1990-2022
Τριμηνιαία
08 Απρ 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤOIΚΙΩΝ, 2010-2021
Μηνιαία
20 Ιαν 2022
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
20 Ιαν 2022
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2002-2021
Μηνιαία
20 Ιαν 2022
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), 2021
Μηνιαία
20 Ιαν 2022
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), 2021
Μηνιαία
20 Ιαν 2022
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα), 2021
Ετήσια
05 Ιαν 2022
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, 1960-2021
Μηνιαία
05 Ιαν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021
Μηνιαία
05 Ιαν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ (ΒΑΣΗ 1992, 2005, 2015)
Μηνιαία
05 Ιαν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα), 2021
Μηνιαία
05 Ιαν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ταξινόμηση ECOICOP), 2021
Μηνιαία
05 Ιαν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), 2021
Μηνιαία
05 Ιαν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα), 2021
Μηνιαία
05 Ιαν 2022
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), 2021
Μηνιαία
17 Δεκ 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
02 Δεκ 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΝΟΕ 2021
Μηνιαία
17 Νοε 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
04 Νοε 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΟΚΤ 2021
Μηνιαία
20 Οκτ 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
07 Οκτ 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΣΕΠ 2021
Μηνιαία
17 Σεπ 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
02 Σεπ 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021
Μηνιαία
18 Αυγ 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΙΟΥΛΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
05 Αυγ 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2021
Μηνιαία
16 Ιουλ 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΙΟΥΝΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
01 Ιουλ 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2021
Μηνιαία
16 Ιουν 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΜΑΪΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
03 Ιουν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2021
Μηνιαία
19 Μαϊ 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
06 Μαϊ 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΑΠΡ 2021
Μηνιαία
16 Απρ 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΜΑΡΤΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
05 Απρ 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΜΑΡ 2021
Μηνιαία
17 Μαρ 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
04 Μαρ 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΦΕΒ 2021
Μηνιαία
23 Φεβ 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019-2021
Μηνιαία
20 Ιαν 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), 2020
Μηνιαία
20 Ιαν 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα), 2020
Μηνιαία
20 Ιαν 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), 2020
Μηνιαία
20 Ιαν 2021
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ταξινόμηση ECOICOP), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2020), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα), 2020
Μηνιαία
07 Ιαν 2021
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΔΕΚ 2020
Μηνιαία
17 Δεκ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
03 Δεκ 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΝΟΕ 2020
Μηνιαία
18 Νοε 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
05 Νοε 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΟΚΤ 2020
Μηνιαία
05 Νοε 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΜΑΡ 2020
Μηνιαία
16 Οκτ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
05 Οκτ 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΣΕΠ 2020
Μηνιαία
17 Σεπ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
03 Σεπ 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020
Μηνιαία
19 Αυγ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΙΟΥΛΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
06 Αυγ 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2020
Μηνιαία
17 Ιουλ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
02 Ιουλ 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2020
Μηνιαία
17 Ιουν 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΜΑΪΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
04 Ιουν 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2020
Μηνιαία
20 Μαϊ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
07 Μαϊ 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΑΠΡ 2020
Μηνιαία
16 Απρ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΜΑΡΤΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
18 Μαρ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
05 Μαρ 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ-ΦΕΒ 2020
Μηνιαία
21 Φεβ 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018-2020
Μηνιαία
06 Φεβ 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους), ΙΑΝ 2020
Μηνιαία
17 Ιαν 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
17 Ιαν 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2018)
Μηνιαία
17 Ιαν 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
17 Ιαν 2020
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2017-2019)
Μηνιαία
03 Ιαν 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019(Ταξινόμηση ECOICOP)
Μηνιαία
03 Ιαν 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2018)
Μηνιαία
03 Ιαν 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
03 Ιαν 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2019(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
03 Ιαν 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2019 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
03 Ιαν 2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
18 Δεκ 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2017-2019)
Μηνιαία
05 Δεκ 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
15 Νοε 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2017-2019)
Μηνιαία
07 Νοε 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
16 Οκτ 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2017-2019)
Μηνιαία
03 Οκτ 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
18 Σεπ 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2017-2019)
Μηνιαία
05 Σεπ 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
12 Αυγ 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2017-2019)
Μηνιαία
05 Αυγ 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
17 Ιουλ 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2017-2019)
Μηνιαία
04 Ιουλ 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
14 Ιουν 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΪΟΣ 2017-2019)
Μηνιαία
06 Ιουν 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
15 Μαϊ 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2017-2019)
Μηνιαία
03 Μαϊ 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
17 Απρ 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2017-2019)
Μηνιαία
04 Απρ 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
15 Μαρ 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2017-2019)
Μηνιαία
07 Μαρ 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
22 Φεβ 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2017-2019)
Μηνιαία
07 Φεβ 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2019 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2018)
Μηνιαία
17 Ιαν 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2018(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2017)
Μηνιαία
17 Ιαν 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2018(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
17 Ιαν 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2018(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
17 Ιαν 2019
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2016-2018)
Μηνιαία
04 Ιαν 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2018(Ταξινόμηση ECOICOP)
Μηνιαία
04 Ιαν 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2018(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2017)
Μηνιαία
04 Ιαν 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2018(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
04 Ιαν 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2018(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
04 Ιαν 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2018 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
04 Ιαν 2019
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
17 Δεκ 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2016-2018)
Μηνιαία
06 Δεκ 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
16 Νοε 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2016-2018)
Μηνιαία
05 Νοε 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
17 Οκτ 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2016-2018)
Μηνιαία
04 Οκτ 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
17 Σεπ 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2016-2018)
Μηνιαία
06 Σεπ 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
17 Αυγ 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2016-2018)
Μηνιαία
02 Αυγ 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
18 Ιουλ 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2016-2018)
Μηνιαία
05 Ιουλ 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
15 Ιουν 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΪΟΣ 2016-2018)
Μηνιαία
07 Ιουν 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
16 Μαϊ 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2016-2018)
Μηνιαία
03 Μαϊ 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
16 Απρ 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2016-2018)
Μηνιαία
05 Απρ 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
16 Μαρ 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2016-2018)
Μηνιαία
01 Μαρ 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
20 Φεβ 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2016-2018)
Μηνιαία
07 Φεβ 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2018 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2017)
Μηνιαία
09 Ιαν 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2017?(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
09 Ιαν 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2017(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2016)
Μηνιαία
09 Ιαν 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2017(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
09 Ιαν 2018
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2015-2017)
Μηνιαία
04 Ιαν 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2017(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
04 Ιαν 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2017(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2016)
Μηνιαία
04 Ιαν 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2017(Ταξινόμηση ECOICOP)
Μηνιαία
04 Ιαν 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2017(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
04 Ιαν 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2017 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
04 Ιαν 2018
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
12 Δεκ 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2015-2017)
Μηνιαία
07 Δεκ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
07 Νοε 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2015-2017)
Μηνιαία
02 Νοε 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
10 Οκτ 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2015-2017)
Μηνιαία
05 Οκτ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
18 Σεπ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ταξινόμηση ECOICOP), 2014 (Βάση 2015)
Μηνιαία
18 Σεπ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ταξινόμηση ECOICOP), 2013 (Βάση 2015)
Μηνιαία
18 Σεπ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ταξινόμηση ECOICOP), 2012 (Βάση 2015)
Μηνιαία
18 Σεπ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011 (Βάση 2015)
Μηνιαία
12 Σεπ 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2015-2017)
Μηνιαία
07 Σεπ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
08 Αυγ 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2015-2017)
Μηνιαία
03 Αυγ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
11 Ιουλ 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2015-2017)
Μηνιαία
06 Ιουλ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
06 Ιουν 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΪΟΣ 2015-2017)
Μηνιαία
01 Ιουν 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
09 Μαϊ 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2015-2017)
Μηνιαία
04 Μαϊ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
11 Απρ 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2015-2017)
Μηνιαία
06 Απρ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
07 Μαρ 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2015-2017)
Μηνιαία
02 Μαρ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
21 Φεβ 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση Δείκτη, IAN 2015-2017)
Μηνιαία
02 Φεβ 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2017 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2016)
Μηνιαία
10 Ιαν 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα) (Βάση 2015)
Μηνιαία
10 Ιαν 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2015) (Βάση 2015)
Μηνιαία
10 Ιαν 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015) (Βάση 2015)
Μηνιαία
10 Ιαν 2017
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
04 Ιαν 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2016 (Βάση 2015)
Μηνιαία
04 Ιαν 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2015, Βάση 2015)
Μηνιαία
04 Ιαν 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα, Βάση 2015)
Μηνιαία
04 Ιαν 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ταξινόμηση ECOICOP), 2016 (Βάση 2015)
Μηνιαία
04 Ιαν 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015, Βάση 2015)
Μηνιαία
04 Ιαν 2017
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
06 Δεκ 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
01 Δεκ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
08 Νοε 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
03 Νοε 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
11 Οκτ 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
06 Οκτ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
06 Σεπ 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
01 Σεπ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
09 Αυγ 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
04 Αυγ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
12 Ιουλ 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
07 Ιουλ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
07 Ιουν 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
02 Ιουν 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
10 Μαϊ 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
05 Μαϊ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
12 Απρ 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
07 Απρ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
08 Μαρ 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
03 Μαρ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
23 Φεβ 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2016(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2014-2016) (Βάση 2015)
Μηνιαία
18 Φεβ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2015 (Βάση 2015)
Μηνιαία
15 Φεβ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2016 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2015)
Μηνιαία
12 Φεβ 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ταξινόμηση ECOICOP), 2015 (Βάση 2015)
Μηνιαία
12 Ιαν 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2014, Βάση 2005)
Μηνιαία
12 Ιαν 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014, Βάση 2005)
Μηνιαία
12 Ιαν 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα, Βάση 2005)
Μηνιαία
12 Ιαν 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2013-2015)
Ετήσια
12 Ιαν 2016
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2002-2015 (ΒΑΣΗ 2005)
Μηνιαία
07 Ιαν 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
07 Ιαν 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2015 (Βάση 2005)
Μηνιαία
07 Ιαν 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014, Βάση 2005)
Μηνιαία
07 Ιαν 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2014, Βάση 2005)
Μηνιαία
07 Ιαν 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα, Βάση 2005)
Μηνιαία
07 Ιαν 2016
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015 (Ταξινόμηση COICOP, Βάση 2005)
Μηνιαία
08 Δεκ 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2013-2015)
Μηνιαία
03 Δεκ 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
10 Νοε 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2013-2015)
Μηνιαία
05 Νοε 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
06 Οκτ 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2013-2015)
Μηνιαία
05 Οκτ 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
08 Σεπ 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2013-2015)
Μηνιαία
07 Σεπ 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
11 Αυγ 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2013-2015)
Μηνιαία
10 Αυγ 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
07 Ιουλ 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2013-2015)
Μηνιαία
06 Ιουλ 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
09 Ιουν 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2013-2015)
Μηνιαία
08 Ιουν 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
12 Μαϊ 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2013-2015)
Μηνιαία
11 Μαϊ 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
07 Απρ 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
07 Απρ 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2013-2015)
Μηνιαία
10 Μαρ 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2013-2015)
Μηνιαία
10 Μαρ 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
17 Φεβ 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2015(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2013-2015)
Μηνιαία
10 Φεβ 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2015 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2014)
Μηνιαία
13 Ιαν 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
13 Ιαν 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2013)
Μηνιαία
13 Ιαν 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
13 Ιαν 2015
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2012-2014)
Μηνιαία
08 Ιαν 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2014 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
08 Ιαν 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
05 Ιαν 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Βάση 2005)
Μηνιαία
05 Ιαν 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
05 Ιαν 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2013)
Μηνιαία
05 Ιαν 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
09 Δεκ 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2012-2014)
Μηνιαία
08 Δεκ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
11 Νοε 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2012-2014)
Μηνιαία
10 Νοε 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
07 Οκτ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
07 Οκτ 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2012-2014)
Μηνιαία
09 Σεπ 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2012-2014)
Μηνιαία
09 Σεπ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
12 Αυγ 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2012-2014)
Μηνιαία
11 Αυγ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
08 Ιουλ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
08 Ιουλ 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2012-2014)
Μηνιαία
10 Ιουν 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2012-2014)
Μηνιαία
10 Ιουν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
06 Μαϊ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
06 Μαϊ 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2012-2014)
Μηνιαία
08 Απρ 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2012-2014)
Μηνιαία
08 Απρ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
11 Μαρ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
11 Μαρ 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2012-2014)
Μηνιαία
19 Φεβ 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2014(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2012-2014)
Μηνιαία
11 Φεβ 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2014 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2013)
Μηνιαία
08 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2013 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
08 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
08 Ιαν 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
08 Ιαν 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
08 Ιαν 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2012)
Μηνιαία
08 Ιαν 2014
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2011-2013)
Μηνιαία
03 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Βάση 2005)
Μηνιαία
03 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
03 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2012)
Μηνιαία
03 Ιαν 2014
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
10 Δεκ 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
10 Δεκ 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2011-2013)
Μηνιαία
12 Νοε 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2011-2013)
Μηνιαία
12 Νοε 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
08 Οκτ 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
08 Οκτ 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2011-2013)
Μηνιαία
10 Σεπ 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2011-2013)
Μηνιαία
10 Σεπ 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
06 Αυγ 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
06 Αυγ 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2011-2013)
Μηνιαία
09 Ιουλ 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2011-2013)
Μηνιαία
09 Ιουλ 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
11 Ιουν 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2011-2013)
Μηνιαία
10 Ιουν 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
13 Μαϊ 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
07 Μαϊ 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2011-2013)
Μηνιαία
09 Απρ 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2011-2013)
Μηνιαία
09 Απρ 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
12 Μαρ 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
12 Μαρ 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2011-2013)
Μηνιαία
19 Φεβ 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2013(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2011-2013)
Μηνιαία
12 Φεβ 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2013 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2012)
Μηνιαία
08 Ιαν 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2012 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
08 Ιαν 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
08 Ιαν 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2010-2012)
Μηνιαία
08 Ιαν 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
08 Ιαν 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2011)
Μηνιαία
08 Ιαν 2013
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
03 Ιαν 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Βάση 2005)
Μηνιαία
03 Ιαν 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
03 Ιαν 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2011)
Μηνιαία
03 Ιαν 2013
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
11 Δεκ 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
11 Δεκ 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2010-2012)
Μηνιαία
06 Νοε 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2010-2012)
Μηνιαία
06 Νοε 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
09 Οκτ 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
09 Οκτ 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2010-2012)
Μηνιαία
11 Σεπ 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2010-2012)
Μηνιαία
11 Σεπ 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
08 Αυγ 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-IOYΛ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
07 Αυγ 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2010-2012)
Μηνιαία
10 Ιουλ 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2010-2012)
Μηνιαία
09 Ιουλ 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-IOYN 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
12 Ιουν 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2010-2012)
Μηνιαία
11 Ιουν 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
09 Μαϊ 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
08 Μαϊ 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2010-2012)
Μηνιαία
10 Απρ 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2010-2012)
Μηνιαία
10 Απρ 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
06 Μαρ 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
06 Μαρ 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2010-2012)
Μηνιαία
17 Φεβ 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2012(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2010-2012)
Μηνιαία
08 Φεβ 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2012 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2011)
Μηνιαία
11 Ιαν 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2011 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
11 Ιαν 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
10 Ιαν 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2009-2011)
Μηνιαία
10 Ιαν 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
10 Ιαν 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
10 Ιαν 2012
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2010)
Μηνιαία
03 Ιαν 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Βάση 2005)
Μηνιαία
03 Ιαν 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
03 Ιαν 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2010)
Μηνιαία
03 Ιαν 2012
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
07 Δεκ 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
06 Δεκ 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2009-2011)
Μηνιαία
09 Νοε 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
08 Νοε 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2009-2011)
Μηνιαία
11 Οκτ 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2009-2011)
Μηνιαία
11 Οκτ 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
06 Σεπ 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
06 Σεπ 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2009-2011)
Μηνιαία
09 Αυγ 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2009-2011)
Μηνιαία
09 Αυγ 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
12 Ιουλ 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2009-2011)
Μηνιαία
12 Ιουλ 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
08 Ιουν 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
07 Ιουν 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2009-2011)
Μηνιαία
10 Μαϊ 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2009-2011)
Μηνιαία
10 Μαϊ 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
12 Απρ 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
12 Απρ 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2009-2011)
Μηνιαία
09 Μαρ 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
08 Μαρ 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2009-2011)
Μηνιαία
21 Φεβ 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2011(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2009-2011)
Μηνιαία
17 Φεβ 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2011 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2010)
Μηνιαία
11 Ιαν 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2010 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
11 Ιαν 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
11 Ιαν 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2009)
Μηνιαία
11 Ιαν 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
11 Ιαν 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
11 Ιαν 2011
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2008-2010)
Μηνιαία
05 Ιαν 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Ταξινόμηση COICOP)
Μηνιαία
04 Ιαν 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
04 Ιαν 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2009)
Μηνιαία
04 Ιαν 2011
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
07 Δεκ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
07 Δεκ 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2008-2010)
Μηνιαία
09 Νοε 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2008-2010)
Μηνιαία
09 Νοε 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
12 Οκτ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
12 Οκτ 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2008-2010)
Μηνιαία
07 Σεπ 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2008-2010)
Μηνιαία
06 Σεπ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
10 Αυγ 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2008-2010)
Μηνιαία
09 Αυγ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
06 Ιουλ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
08 Ιουν 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
08 Ιουν 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2008-2010)
Μηνιαία
08 Ιουν 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2008-2010)
Μηνιαία
11 Μαϊ 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2008-2010)
Μηνιαία
11 Μαϊ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
13 Απρ 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2008-2010)
Μηνιαία
12 Απρ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
10 Μαρ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
09 Μαρ 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2008-2010)
Μηνιαία
24 Φεβ 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2010(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2008-2010)
Μηνιαία
09 Φεβ 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2010 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2009)
Μηνιαία
12 Ιαν 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
12 Ιαν 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
12 Ιαν 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2008)
Μηνιαία
12 Ιαν 2010
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2007-2009)
Μηνιαία
11 Ιαν 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2009 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
11 Ιαν 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
05 Ιαν 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
05 Ιαν 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
05 Ιαν 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Ταξινόμηση COICOP)
Μηνιαία
05 Ιαν 2010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2008)
Μηνιαία
08 Δεκ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
07 Δεκ 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2007-2009)
Μηνιαία
17 Νοε 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Κ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΙΑΝ-ΟΚΤ 2009(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2008)
Μηνιαία
09 Νοε 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2007-2009)
Μηνιαία
09 Νοε 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
08 Οκτ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
06 Οκτ 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2007-2009)
Μηνιαία
08 Σεπ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
07 Σεπ 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2007-2009)
Μηνιαία
10 Αυγ 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2007-2009)
Μηνιαία
10 Αυγ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
06 Ιουλ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
06 Ιουλ 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2007-2009)
Μηνιαία
10 Ιουν 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
05 Ιουν 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2007-2009)
Μηνιαία
12 Μαϊ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
11 Μαϊ 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2007-2009)
Μηνιαία
07 Απρ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
06 Απρ 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2007-2009)
Μηνιαία
09 Μαρ 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2007-2009)
Μηνιαία
09 Μαρ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
16 Φεβ 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2009(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2007-2009)
Μηνιαία
09 Φεβ 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2009 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2008)
Μηνιαία
15 Ιαν 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Κ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε., 2008(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2007)
Μηνιαία
08 Ιαν 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
08 Ιαν 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2008 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
05 Ιαν 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
05 Ιαν 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2007)
Μηνιαία
05 Ιαν 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
05 Ιαν 2009
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2006-2008)
Μηνιαία
02 Ιαν 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2007)
Μηνιαία
02 Ιαν 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Ταξινόμηση COICOP)
Μηνιαία
02 Ιαν 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
02 Ιαν 2009
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
08 Δεκ 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2006-2008)
Μηνιαία
05 Δεκ 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
10 Νοε 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2006-2008)
Μηνιαία
07 Νοε 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
07 Οκτ 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2006-2008)
Μηνιαία
03 Οκτ 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
08 Σεπ 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2006-2008)
Μηνιαία
05 Σεπ 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
11 Αυγ 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2006-2008)
Μηνιαία
11 Αυγ 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
04 Ιουλ 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2006-2008)
Μηνιαία
04 Ιουλ 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
09 Ιουν 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑIΟΣ 2006-2008)
Μηνιαία
09 Ιουν 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
06 Μαϊ 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
05 Μαϊ 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2006-2008)
Μηνιαία
07 Απρ 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2006-2008)
Μηνιαία
03 Απρ 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
11 Μαρ 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
11 Μαρ 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2006-2008)
Μηνιαία
21 Φεβ 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2008(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2006-2008)
Μηνιαία
08 Φεβ 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2008 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2007)
Μηνιαία
17 Ιαν 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Κ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. , 2007(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2006)
Μηνιαία
07 Ιαν 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2006)
Μηνιαία
07 Ιαν 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
07 Ιαν 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
07 Ιαν 2008
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2005-2007)
Μηνιαία
07 Ιαν 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Ταξινόμηση COICOP)
Μηνιαία
07 Ιαν 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2007 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
07 Ιαν 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΕΚ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
02 Ιαν 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
02 Ιαν 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
02 Ιαν 2008
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2006)
Μηνιαία
10 Δεκ 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2005-2007)
Μηνιαία
07 Δεκ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΝΟΕ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
05 Νοε 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2005-2007)
Μηνιαία
02 Νοε 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΟΚΤ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
09 Οκτ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΕΠ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
08 Οκτ 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2005-2007)
Μηνιαία
12 Σεπ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΥΓ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
11 Σεπ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Ταξινόμηση COICOP)
Μηνιαία
10 Σεπ 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2005-2007)
Μηνιαία
08 Αυγ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΟΥΛ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
06 Αυγ 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2005-2007)
Μηνιαία
09 Ιουλ 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2005-2007)
Μηνιαία
09 Ιουλ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΟΥΝ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
14 Ιουν 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
11 Ιουν 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2005-2007)
Μηνιαία
10 Μαϊ 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2005-2007)
Μηνιαία
10 Μαϊ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΠΡ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
18 Απρ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΜΑΡ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
11 Απρ 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2005-2007)
Μηνιαία
12 Μαρ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΦΕΒ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
08 Μαρ 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2005-2007)
Μηνιαία
20 Φεβ 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2007(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2005-2007)
Μηνιαία
16 Φεβ 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2007 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2006)
Μηνιαία
18 Ιαν 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Κ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. , 2006(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2005)
Μηνιαία
11 Ιαν 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2006 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
11 Ιαν 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΔΕΚ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
09 Ιαν 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2005)
Μηνιαία
09 Ιαν 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
09 Ιαν 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
09 Ιαν 2007
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΔΕΚ 2004-2006)
Μηνιαία
03 Ιαν 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
03 Ιαν 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2005)
Μηνιαία
03 Ιαν 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
12 Δεκ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΝΟΕ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
08 Δεκ 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΝΟΕ 2004-2006)
Μηνιαία
08 Νοε 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΟΚΤ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
07 Νοε 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΟΚΤ 2004-2006)
Μηνιαία
13 Οκτ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΣΕΠ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
10 Οκτ 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΣΕΠ 2004-2006)
Μηνιαία
14 Σεπ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΥΓ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
12 Σεπ 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΑΥΓ 2004-2006)
Μηνιαία
11 Αυγ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
10 Αυγ 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΛ 2004-2006)
Μηνιαία
13 Ιουλ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
11 Ιουλ 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΙΟΥΝ 2004-2006)
Μηνιαία
08 Ιουν 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΙΟΣ 2004-2006)
Μηνιαία
08 Ιουν 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
10 Μαϊ 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΑΠΡ 2004-2006)
Μηνιαία
09 Μαϊ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΑΠΡ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
13 Απρ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
13 Απρ 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΜΑΡ 2004-2006)
Μηνιαία
27 Μαρ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
27 Μαρ 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΙΑΝ 2006 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2005)
Μηνιαία
10 Μαρ 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΦΕΒ 2004-2006)
Μηνιαία
28 Φεβ 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006(Διακύμανση Δείκτη, ΙΑΝ 2004-2006)
Μηνιαία
20 Ιαν 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Κ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. , 2005(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2004)
Μηνιαία
10 Ιαν 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2004)
Μηνιαία
10 Ιαν 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2004)
Μηνιαία
10 Ιαν 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005(Διακύμανση Δείκτη, Δεκ 2003-2005)
Μηνιαία
10 Ιαν 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Ετήσια
10 Ιαν 2006
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 2001 - 2005 (ΒΑΣΗ 1996)
Μηνιαία
09 Ιαν 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2005 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
09 Ιαν 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2005 (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2004)
Μηνιαία
03 Ιαν 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2004)
Μηνιαία
03 Ιαν 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2004)
Μηνιαία
03 Ιαν 2006
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2005(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
20 Ιαν 2005
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Κ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ, 2004(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2003)
Μηνιαία
14 Ιαν 2005
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2003)
Μηνιαία
14 Ιαν 2005
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2003)
Μηνιαία
14 Ιαν 2005
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
13 Ιαν 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2004 (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
04 Ιαν 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2003)
Μηνιαία
04 Ιαν 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2003)
Μηνιαία
04 Ιαν 2005
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2004(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
26 Ιαν 2004
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Κ. ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ, 2003(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2002)
Μηνιαία
08 Ιαν 2004
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Διακύμανση Δείκτη, Δεκέμβριος 2001-2003)
Μηνιαία
08 Ιαν 2004
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
08 Ιαν 2004
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2002)
Μηνιαία
08 Ιαν 2004
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2002)
Μηνιαία
02 Ιαν 2004
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)
Μηνιαία
02 Ιαν 2004
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2002)
Μηνιαία
02 Ιαν 2004
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2003(Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του 2002)