Εκτύπωση


Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες (Δελτίο)

Ιαν-Ιουν 2022

17/08/22

 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του δελτίου «Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες, Ιανουάριος-Ιούνιος 2022».

Η έκδοση περιέχει μηνιαία στοιχεία και δείκτες για την Κυπριακή Οικονομία, μέχρι και τον Ιούνιο 2022, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και την 16η Αυγούστου, 2022.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη δωρεάν στην διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος Εκδόσεις (Διαθεματικές Στατιστικές).
   
Η έκδοση περιλαμβάνει:
Πίνακας 1: «Μηνιαία Στοιχεία και Δείκτες 2020-2022»
Πίνακας 2: «Συγκριτικά Στοιχεία και Δείκτες 2019-2022».

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία