Εκδόσεις


Επιλογές
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
20/04/2023
Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - 2022 (EΛ)

Ένα μικρό βιβλιάριο τσέπης το οποίο περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων για τους κυριότερους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες της Κύπρου.

CYPRUS_IN_FIGURES-2022-EL-200423.pdf
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/04/2023
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΦΕΒ 2023 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANFEB23-EL-120423.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANFEB23-EL-120423.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANFEB23-EL-120423.xls
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/02/2023
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΔΕΚ 2022 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANDEC22-EL-150223.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANDEC22-EL-150223.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANDEC22-EL-150223.xls
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/12/2022
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΟΚΤ 2022 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANOCT22-EL-151222.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANOCT22-EL-151222.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANOCT22-EL-151222.xls
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/10/2022
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΑΥΓ 2022 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANAUG22-EL-121022.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANAUG22-EL-121022.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANAUG22-EL-121022.xls
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
17/08/2022
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2022 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANJUN22-EL-170822.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANJUN22-EL-170822.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANJUN22-EL-170822.xls
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/06/2022
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΑΠΡ 2022 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANAPR22-EL-150622.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANAPR22-EL-150622.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANAPR22-EL-150622.xls
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/04/2022
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΦΕΒ 2022 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANFEB22-EL-130422.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANFEB22-EL-130422.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANFEB22-EL-130422.xls
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
14/02/2022
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANDEC21-EL-140222.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANDEC21-EL-140222.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANDEC21-EL-140222.xls
Διμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/12/2021
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Δελτίο) - ΙΑΝ-ΟΚΤ 2021 (EΛ)

Μία συλλογή με τους κυριότερους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τους τελευταίους δεκαεννέα μήνες και απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις για την πορεία των δεικτών για τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλαμβάνονται ακομή συγκριτικά δεδομένα για τα τελευταία δύο έτη.

MONTH-ECON_IND-BULLETIN-JANOCT21-EL-131221.pdfMONTH-ECON_IND-TABLE1A1B-JANOCT21-EL-131221.xls
COMP-INDIC-TABLE2-JANOCT21-EL-131221.xls


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία