Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Μηνιαία
12 Απρ 2023
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2023
Μηνιαία
12 Απρ 2023
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2023
Μηνιαία
03 Φεβ 2017
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, 2015
Μηνιαία
03 Φεβ 2017
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, 2015
Μηνιαία
02 Οκτ 2015
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, 2014
Μηνιαία
02 Οκτ 2015
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, 2014
Μηνιαία
29 Ιουλ 2014
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, 2013
Μηνιαία
29 Ιουλ 2014
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, 2013
Μηνιαία
27 Σεπ 2013
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, 2012
Μηνιαία
27 Σεπ 2013
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, 2012


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία