Υπηρεσίες


Στατιστικές για τον τομέα των υπηρεσιών: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, στοιχεία για τις μεταφορές, οχήματα, οδικά ατυχήματα.

Οδικές Μεταφορές Φορτίου
2ο Τρίμηνο 2023
10 Νοε 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση
3ο Τρίμηνο 2023
20 Νοε 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες
3ο Τρίμηνο 2023
30 Νοε 2023
Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν-Νοε 2023
08 Δεκ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία