Υπηρεσίες


Στατιστικές για τον τομέα των υπηρεσιών: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, στοιχεία για τις μεταφορές, οχήματα, οδικά ατυχήματα.


Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν-Νοε 2022
08 Δεκ 2022
Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν-Δεκ 2022
10 Ιαν 2023
Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν 2023
08 Φεβ 2023
Οδικές Μεταφορές Φορτίου
3ο Τρίμηνο 2022
10 Φεβ 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση
4ο Τρίμηνο 2022
20 Φεβ 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες
4ο Τρίμηνο 2022
28 Φεβ 2023Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία