Υπηρεσίες


Στατιστικές για τον τομέα των υπηρεσιών: δείκτες με πρόσφατα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών, ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί του τομέα, στοιχεία για τις μεταφορές, οχήματα, οδικά ατυχήματα.


Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες
1ο Τρίμηνο 2023
31 Μαϊ 2023
Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν-Μάιος 2023
09 Ιουν 2023
Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν-Ιουν 2023
10 Ιουλ 2023
Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων
Ιαν-Ιουλ 2023
08 Αυγ 2023
Οδικές Μεταφορές Φορτίου
1ο Τρίμηνο 2023
10 Αυγ 2023
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση
2ο Τρίμηνο 2023
21 Αυγ 2023







Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία