Εκδόσεις


Επιλογές
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/08/2020
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 2017-2019 (EΛ)

Η ετήσια έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό και τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017-2019 (EL)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017-2019 (EL)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/08/2020
Infographics - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 2019 (EΛ)

Πληροφοριακό γράφημα για τον Τουρισμό.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 2019
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
14/11/2017
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 2016 (EΛ, EN)

Η ετήσια έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό, τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων και τις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/03/2017
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 2015 (EΛ, EN)

Η ετήσια έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό, τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων και τις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2015 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
25/04/2016
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 2014 (EΛ, EN)

Η ετήσια έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό, τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων και τις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2014 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/10/2015
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 2011-2013 (EΛ, EN)

Η ετήσια έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό, τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων και τις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2011-2013 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
04/05/2012
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 2010 (EΛ, EN)

Η ετήσια έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό, τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων και τις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα. €6,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010 (EL, EN)
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
23/02/2012
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΣΕΠ - 2011 (EΛ, EN)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΣΕΠ 2011  (EL, EN)
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
27/10/2011
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΙΟΥΝ - 2011 (EΛ, EN)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2011  (EL, EN)
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
31/05/2011
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΜΑΡ - 2011 (EΛ, EN)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ-ΜΑΡ 2011  (EL, EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία