Εκδόσεις


Επιλογές
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/05/2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΑΠΡ 2022 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €6,50

REGISTRATION_MV_JANAPR22-EN-090522.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANAPR22-EN-090522.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANAPR22-EN-090522.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/04/2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΜΑΡ 2022 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €6,50

REGISTRATION_MV_JAMAR22-EN-110422.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANMAR22-EN-110422.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANMAR22-EN-110422.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/03/2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΦΕΒ 2022 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €6,50

REGISTRATION_MV_JANFEB22-EN-090322.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANFEB22-EN-090322.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANFEB22-EN-090322.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/02/2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ 2022 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €6,50

REGISTRATION_MV_JAN22-EN-080222.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJAN22-EN-080222.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJAN22-EN-080222.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
10/01/2022
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΔΕΚ 2021 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €10,00

REGISTRATION_MV_JANDEC21-EN-100122.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANDEC21-EN-100122.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANDEC21-EN-100122.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/12/2021
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΝΟΕ 2021 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €10,00

REGISTRATION_MV_JANNOV-EN-081221.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANNOV21-EN-081221.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANNOV21-EN-081221.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/11/2021
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΟΚΤ 2021 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €10,00

REGISTRATION_MV_JANOCT-EN-081121.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANOCT21-EN-081121.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANOCT21-EN-081121.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/10/2021
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΣΕΠ 2021 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €10,00

REGISTRATION_MV_JANSEP-EN-111021.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANSEP21-EN-111021.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANSEP21-EN-111021.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/09/2021
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται  στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €10,00

REGISTRATION_MV_JANAUG-EN-080921.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANAUG21-EN-080921.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANAUG21-EN-080921.xls
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/08/2021
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2021 (EN)

Μηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά κατηγορία, τύπο, χώρα κατασκευής και προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρεί η υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Οι πίνακες 7 και 20 που περιλαμβάνονται  στην έκδοση, είναι διαθέσιμοι και σε μορφή excel. €10,00

REGISTRATION_MV_JANJUL21-EN-090821.pdfREGISTRATION_MV_T7-MJANJUL21-EN-090821.xls
REGISTRATION_MV_T20-MJANJUL21-EN-090821.xls


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία