Εκδόσεις


Επιλογές
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/04/2021
Infographics - ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (EΛ)

Γράφημα αναπαράστασης δεδομένων (infographic) που παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή των τιμών σημαντικών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών, για τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά τον πρώτο χρόνο εμφάνισης του κορωνοϊού στην Κύπρο, σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούμενου έτους.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία