Εθνικοί Λογαριασμοί - Εκδόσεις


Επιλογές
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
24/08/2018
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (EN)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
24/06/2015
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - 1995-2012 (EΛ, EN)

Η έκθεση παρέχει χρονολογικές σειρές με στατιστικές πληροφορίες για την Κυπριακή οικονομία, με στοιχεία για τους εθνικούς λογαριασμούς για την περίοδο 1995-2012. €10,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2012   (EL,EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
17/05/2013
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Προκαταρκτικά στοιχεία) - 2012 (EN)

Ο σκοπός της έκδοσης αυτής είναι η παροχή προκαταρκτικών στοιχείων για τα κυριότερα μεγέθη των Εθνικών Λογαριασμών για το έτος 2012, παρουσιάζοντας παράλληλα χρονολογικές σειρές απο το 1995. €3,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2012 (Προκαταρκτικά στοιχεία)  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/02/2013
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - 1995-2010 (EΛ, EN)

Η έκθεση παρέχει χρονολογικές σειρές με στατιστικές πληροφορίες για την Κυπριακή οικονομία, με στοιχεία για τους εθνικούς λογαριασμούς για την περίοδο 1995-2010. €10,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2010   (EL,EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
20/04/2012
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Προκαταρκτικά στοιχεία) - 2011 (EN)

Ο σκοπός της έκδοσης αυτής είναι η παροχή προκαταρκτικών στοιχείων για τα κυριότερα μεγέθη των Εθνικών Λογαριασμών για το έτος 2011, παρουσιάζοντας παράλληλα χρονολογικές σειρές απο το 1995. €3,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2011 (Προκαταρκτικά στοιχεία)  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
14/03/2012
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - 1995-2009 (EΛ, EN)

Η έκθεση παρέχει χρονολογικές σειρές με στατιστικές πληροφορίες για την Κυπριακή οικονομία, με στοιχεία για τους εθνικούς λογαριασμούς για την περίοδο 1995-2009. Επί πλέον, βασικά στοιχεία των λογαριασμών, παρουσιάζονται συνοπτικά από το 1960. €10,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2009   (EL,EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/04/2011
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Προκαταρκτικά στοιχεία) - 2010 (EN)

Ο σκοπός της έκδοσης αυτής είναι η παροχή προκαταρκτικών στοιχείων για τα κυριότερα μεγέθη των Εθνικών Λογαριασμών για το έτος 2010, παρουσιάζοντας παράλληλα χρονολογικές σειρές απο το 1995. €3,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2010 (Προκαταρκτικά στοιχεία)  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/02/2011
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - 1995-2008 (EΛ, EN)

Η έκθεση παρέχει χρονολογικές σειρές με στατιστικές πληροφορίες για την Κυπριακή οικονομία, με στοιχεία για τους εθνικούς λογαριασμούς για την περίοδο 1995-2008. Επί πλέον, βασικά στοιχεία των λογαριασμών, παρουσιάζονται συνοπτικά από το 1960. €10,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2008   (EL,EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
31/03/2010
ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Προκαταρκτικά στοιχεία) - 2009 (EN)

Ο σκοπός της έκδοσης αυτής είναι η παροχή προκαταρκτικών στοιχείων για τα κυριότερα μεγέθη των Εθνικών Λογαριασμών για το έτος 2009, παρουσιάζοντας παράλληλα χρονολογικές σειρές απο το 1995. €3,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2009 (Προκαταρκτικά στοιχεία)  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
25/01/2010
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - 1995-2007 (EΛ, EN)

Η έκθεση παρέχει χρονολογικές σειρές με στατιστικές πληροφορίες για την Κυπριακή οικονομία, με στοιχεία για τους εθνικούς λογαριασμούς για την περίοδο 1995-2007. Επί πλέον, βασικά στοιχεία των λογαριασμών, παρουσιάζονται συνοπτικά από το 1960. €10,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1995-2007   (EL,EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία