Αγορά Εργασίας - Εκδόσεις


Επιλογές
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/12/2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - 2016 - ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EΛ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2016 - ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
05/09/2014
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - 2012 (EΛ, EN)

Ετήσιες Στατιστικές για την απασχόληση, την ανεργία, τις κενές θέσεις, την εργατική δύναμη του δημόσιου τομέα, εργατικές διαφορές και εργατικά ατυχήματα. Από το 1985 η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικές που αφορούν τις αμοιβές, τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, οι οποίες προηγούμενα είχαν εκδοθεί ως ξεχωριστές εκδόσεις. €10,00

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2012 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/06/2014
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - 2013 (EΛ, EN)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στα νοικοκυριά. Περιλαμβάνει στοιχεία για το εργατικό δυναμικό δηλαδή τους απασχολούμενους και τους άνεργους κατά οικονομική δραστηριότητα, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία, φύλο κλπ. Αναθεωρημένα στοιχεία είναι διαθέσιμα κάτω από το ίδιο υπόθεμα στο Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων (2013) στον πίνακα "ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2013". €13,50

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2013 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/05/2013
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - 2012 (EΛ, EN)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στα νοικοκυριά. Περιλαμβάνει στοιχεία για το εργατικό δυναμικό δηλαδή τους απασχολούμενους και τους άνεργους κατά οικονομική δραστηριότητα, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία, φύλο κλπ. Αναθεωρημένα στοιχεία είναι διαθέσιμα κάτω από το ίδιο υπόθεμα στο Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων (2012) στον πίνακα "ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2012". €13,50

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
30/11/2012
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - 2011 (EΛ, EN)

Ετήσιες Στατιστικές για την απασχόληση, την ανεργία, τις κενές θέσεις, την εργατική δύναμη του δημόσιου τομέα, τους εργάτες στα λιμάνια και την απασχόληση στις Βρετανικές Βάσεις, UNFICYP και NAAFI, εργατικές διαφορές και εργατικά ατυχήματα. Από το 1985 η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικές που αφορούν τις αμοιβές, τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, οι οποίες προηγούμενα είχαν εκδοθεί ως ξεχωριστές εκδόσεις. €10,00

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2011 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
06/09/2012
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - 2011 (EΛ, EN)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στα νοικοκυριά. Περιλαμβάνει στοιχεία για το εργατικό δυναμικό δηλαδή τους απασχολούμενους και τους άνεργους κατά οικονομική δραστηριότητα, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία, φύλο κλπ. €13,50

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2011 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
25/05/2012
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - 2010 (EΛ, EN)

Ετήσιες Στατιστικές για την απασχόληση, την ανεργία, τις κενές θέσεις, την εργατική δύναμη του δημόσιου τομέα, τους εργάτες στα λιμάνια και την απασχόληση στις Βρετανικές Βάσεις, UNFICYP και NAAFI, εργατικές διαφορές και εργατικά ατυχήματα. Από το 1985 η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικές που αφορούν τις αμοιβές, τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, οι οποίες προηγούμενα είχαν εκδοθεί ως ξεχωριστές εκδόσεις. €10,00

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2010 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
04/07/2011
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - 2010 (EΛ, EN)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στα νοικοκυριά. Περιλαμβάνει στοιχεία για το εργατικό δυναμικό δηλαδή τους απασχολούμενους και τους άνεργους κατά οικονομική δραστηριότητα, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία, φύλο κλπ. Αναθεωρημένα στοιχεία είναι διαθέσιμα κάτω από το ίδιο υπόθεμα στο Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων (2010) στον πίνακα "ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2010". €13,50

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2010 (EL, EN)
Συστήματα
Ταξινόμησης
Ημερ. Έκδοσης
08/04/2011
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 2008 (NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.) - 20082 (EΛ)

Στατιστικοί κώδικες όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Βασίζεται στο Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT). Αυτό το σύστημα ταξινόμησης έχει εφαρμογή από το 2008 αντικαθιστώντας το προηγούμενο Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Rev.1.1.).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 2008 (NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.) (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
14/01/2011
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - 2009 (EΛ, EN)

Ετήσιες Στατιστικές για την απασχόληση, την ανεργία, τις κενές θέσεις, την εργατική δύναμη του δημόσιου τομέα, τους εργάτες στα λιμάνια και την απασχόληση στις Βρετανικές Βάσεις, UNFICYP και NAAFI, εργατικές διαφορές και εργατικά ατυχήματα. Από το 1985 η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικές που αφορούν τις αμοιβές, τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, οι οποίες προηγούμενα είχαν εκδοθεί ως ξεχωριστές εκδόσεις. €13,50

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2009 (EL, EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία