Υγεία - Εκδόσεις


Επιλογές
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
08/09/2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - 2021 (EΛ)

Στατιστικές για τους εσωτερικούς ασθενείς, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τους εξωτερικούς ασθενείς, τα ποσοστά καταλήψεως κλινών και τον αριθμό ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Οι εσωτερικοί ασθενείς που έτυχαν νοσηλείας και απολύθηκαν από τα νοσοκομεία και οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν, αναλύονται σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους , το είδος της ασθένειας και της χειρουργικής επέμβασης. Οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών, ταξινομούνται κατά ειδικότητα, κατηγορία ασθενών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

HEALTH_HOSPITAL_STATS-2021-EL-080923.pdfHEALTH_&_HOSPITAL_STAT-2021-EL-080923.xls
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/01/2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - 2020 (EΛ)

Στατιστικές για τους εσωτερικούς ασθενείς, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τους εξωτερικούς ασθενείς, τα ποσοστά καταλήψεως κλινών και τον αριθμό ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Οι εσωτερικοί ασθενείς που έτυχαν νοσηλείας και απολύθηκαν από τα νοσοκομεία και οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν, αναλύονται σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους , το είδος της ασθένειας και της χειρουργικής επέμβασης. Οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών, ταξινομούνται κατά ειδικότητα, κατηγορία ασθενών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

HEALTH_HOSPITAL_STATS-2020-EL-120123.pdfHEALTH_&_HOSPITAL_STAT-2020-EL-120123.xls
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/01/2023
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - 2019 (EΛ)

Στατιστικές για τους εσωτερικούς ασθενείς, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τους εξωτερικούς ασθενείς, τα ποσοστά καταλήψεως κλινών και τον αριθμό ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Οι εσωτερικοί ασθενείς που έτυχαν νοσηλείας και απολύθηκαν από τα νοσοκομεία και οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν, αναλύονται σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους , το είδος της ασθένειας και της χειρουργικής επέμβασης. Οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών, ταξινομούνται κατά ειδικότητα, κατηγορία ασθενών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

HEALTH_HOSPITAL_STATS-2019-EL-120123.pdfHEALTH_&_HOSPITAL_STAT-2019-EL-120123.xls
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/11/2020
Infographics - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - 2019 (EΛ)

Πληροφοριακό γράφημα για την Γενική Κατάσταση Υγείας του Πληθυσμού, ηλικίας 15 ετών και άνω, το 2019.

Cystat-Health-EL-2019.pdf
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
06/10/2020
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ - 2019 (EΛ)

Στην έκθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, τις μακροχρόνιες ασθένειες, τα ατυχήματα, την φυσική κατάσταση, την αυτοεξυπηρέτηση αναγκών, τη συναισθηματική κατάσταση, τη χρήση υπηρεσιών υγείας, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και άλλα γενικά στοιχεία υγείας.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 2019  (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/05/2020
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - 2018 (EΛ)

Στατιστικές για τους εσωτερικούς ασθενείς, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τους εξωτερικούς ασθενείς, τα ποσοστά καταλήψεως κλινών και τον αριθμό ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Οι εσωτερικοί ασθενείς που έτυχαν νοσηλείας και απολύθηκαν από τα νοσοκομεία και οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν, αναλύονται σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους , το είδος της ασθένειας και της χειρουργικής επέμβασης. Οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών, ταξινομούνται κατά ειδικότητα, κατηγορία ασθενών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2018 (EL)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2018 (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
03/05/2019
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - 2017 (EΛ)

Στατιστικές για τους εσωτερικούς ασθενείς, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τους εξωτερικούς ασθενείς, τα ποσοστά καταλήψεως κλινών και τον αριθμό ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Οι εσωτερικοί ασθενείς που έτυχαν νοσηλείας και απολύθηκαν από τα νοσοκομεία και οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν, αναλύονται σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους , το είδος της ασθένειας και της χειρουργικής επέμβασης. Οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών, ταξινομούνται κατά ειδικότητα, κατηγορία ασθενών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2017 (EL)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2017 (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/09/2018
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - 2016 (EΛ)

Στατιστικές για τους εσωτερικούς ασθενείς, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τους εξωτερικούς ασθενείς, τα ποσοστά καταλήψεως κλινών και τον αριθμό ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Οι εσωτερικοί ασθενείς που έτυχαν νοσηλείας και απολύθηκαν από τα νοσοκομεία και οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν, αναλύονται σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους , το είδος της ασθένειας και της χειρουργικής επέμβασης. Οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών, ταξινομούνται κατά ειδικότητα, κατηγορία ασθενών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2016 (EL)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2016 (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
28/06/2017
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - 2015 (EΛ, EN)

Στατιστικές για τους εσωτερικούς ασθενείς, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τους εξωτερικούς ασθενείς, τα ποσοστά καταλήψεως κλινών και τον αριθμό ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Οι εσωτερικοί ασθενείς που έτυχαν νοσηλείας και απολύθηκαν από τα νοσοκομεία και οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν, αναλύονται σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους , το είδος της ασθένειας και της χειρουργικής επέμβασης. Οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών, ταξινομούνται κατά ειδικότητα, κατηγορία ασθενών και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2015 (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
14/11/2016
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ - 2014 (EΛ)

Στην έκθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, τις μακροχρόνιες ασθένειες, τα ατυχήματα, την φυσική κατάσταση, την αυτοεξυπηρέτηση αναγκών, τη συναισθηματική κατάσταση, τη χρήση υπηρεσιών υγείας, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και άλλα γενικά στοιχεία υγείας.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 2014  (EL)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία