Εκδόσεις


Επιλογές
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
31/03/2021
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2018-2019 (EΛ)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019  (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
30/03/2020
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2017-2018 (EΛ)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2018  (EL)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
06/11/2019
Infographics - ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 (EΛ)

Πληροφοριακό γράφημα για τους νέους 25-34 ετών και την εκπαίδευση με βάση στοιχεία της έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο 2019

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
29/03/2019
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2016-2017 (EΛ)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016-2017  (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
18/06/2018
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2015-2016 (EΛ)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016  (EL)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
31/01/2018
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 2016 (EΛ)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Επιμόρφωσης Ενηλίκων του 2016. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τη συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν διαμέσου της κανονικής εκπαίδευσης, της μη-κανονικής εκπαίδευσης ή της άτυπης μάθησης. Η συμμετοχή αυτή αναλύεται κατά είδος δραστηριότητας, φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση απασχόλησης και τόπο διαμονής. Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για τη συμμετοχή, το διδακτικό χρόνο, όπως και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 2016 (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
30/08/2017
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2014-2015 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
02/12/2016
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2013-2014 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/11/2015
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2012-2013 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €17,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
15/09/2014
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011-2012 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €17,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011-2012  (EL, EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία