Κατασκευές - Εκδόσεις


Επιλογές
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
20/12/2018
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - 2016 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς των κατασκευών και στέγασης. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τις τιμές των οικοδομικών υλικών, τις κατοικίες που συμπληρώθηκαν, τις οικιστικές μονάδες κατά τύπο και ανέσεις, τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν κ.ά. €10,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, 2016  (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
27/11/2018
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - 2016 (EΛ, EN)

Αναλυτικά στοιχεία για τις άδειες οικοδομής που εκδίδονται από τα δημαρχεία και τις επαρχιακές διοικήσεις.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2016 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/07/2017
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - 2015 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς των κατασκευών και στέγασης. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τις τιμές των οικοδομικών υλικών, τις κατοικίες που συμπληρώθηκαν, τις οικιστικές μονάδες κατά τύπο και ανέσεις, τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν κ.ά. €10,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, 2015  (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
24/03/2017
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - 2015 (EΛ, EN)

Αναλυτικά στοιχεία για τις άδειες οικοδομής που εκδίδονται από τα δημαρχεία και τις επαρχιακές διοικήσεις.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2015 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
16/02/2017
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - 2014 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς των κατασκευών και στέγασης. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τις τιμές των οικοδομικών υλικών, τις κατοικίες που συμπληρώθηκαν, τις οικιστικές μονάδες κατά τύπο και ανέσεις, τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν κ.ά. €10,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, 2014  (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
20/08/2015
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - 2014 (EΛ, EN)

Το αρχείο  ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 2014 περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία από τις άδειες οικοδομής που εκδίδονται από τα δημαρχεία και τις επαρχιακές διοικήσεις.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2014 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
19/03/2015
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - 2013 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς των κατασκευών και στέγασης. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τις τιμές των οικοδομικών υλικών, τις κατοικίες που συμπληρώθηκαν, τις οικιστικές μονάδες κατά τύπο και ανέσεις, τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν κ.ά. €10,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2013  (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/08/2014
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - 2013 (EΛ, EN)

Το αρχείο  ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 2013 περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία από τις άδειες οικοδομής που εκδίδονται από τα δημαρχεία και τις επαρχιακές διοικήσεις.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2013 (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
27/05/2014
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - 2012 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς των κατασκευών και στέγασης. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τις τιμές των οικοδομικών υλικών, τις κατοικίες που συμπληρώθηκαν, τις οικιστικές μονάδες κατά τύπο και ανέσεις, τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν κ.ά. €10,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2012  (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
22/08/2013
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - 2012 (EΛ, EN)

Το αρχείο  ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 2012 περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία από τις άδειες οικοδομής που εκδίδονται από τα δημαρχεία και τις επαρχιακές διοικήσεις.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, 2012 (EL, EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία