Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί - Ρυθμός Ανάπτυξης 3,4%

1ο Τρίμηνο 2023

01/06/23
Λήψη Αρχείου Word


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία