Ρυθμός Ανάπτυξης Α.Ε.Π. - Ρυθμός Ανάπτυξης 2,5%

3ο Τρίμηνο 2023 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)

14/11/23
Λήψη Αρχείου Word


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία