Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες

1ο Τρίμηνο 2023

31/05/23
Λήψη Αρχείου Word


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία