Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί) - Ετήσια Μεταβολή +3,0% στα Άτομα και +3,5% στις Ώρες Εργασίας

4ο Τρίμηνο 2022

08/03/23
Λήψη Αρχείου Word


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία