Φτώχια και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Δείκτης Κινδύνου Φτώχιας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού (AROPE) 17,3%

2021

18/08/22
Λήψη Αρχείου Word


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία