Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
19 Ιαν 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 2019
Ετήσια
19 Ιαν 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 2020
Ετήσια
27 Οκτ 2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 2021
Ετήσια
27 Οκτ 2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 2020
Ετήσια
27 Οκτ 2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 2019
Ετήσια
05 Σεπ 2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ, 2021
Ετήσια
05 Σεπ 2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ, 2020
Ετήσια
05 Σεπ 2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ, 2019
Ετήσια
18 Αυγ 2022
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΤΩΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 2008-2021
Ετήσια
25 Ιαν 2021
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 2018


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία