Συνθήκες Διαβίωσης, Κοινωνική Προστασία - Προκαθορισμένοι Πίνακες


Επιλογές
Στατιστικά Υποθέματα
Περιοδικότητα
Έτος αναφοράς
Ετήσια
11 Ιουν 2024
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΤΩΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 2008-2023
Ετήσια
23 Φεβ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 2022
Ετήσια
23 Φεβ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ, 2022
Ετήσια
23 Φεβ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 2022
Ετήσια
23 Φεβ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 2021
Ετήσια
23 Φεβ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 2020
Ετήσια
23 Φεβ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 2019
Ετήσια
19 Ιαν 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 2019
Ετήσια
19 Ιαν 2023
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 2020
Ετήσια
27 Οκτ 2022
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, 2021


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία