Έρευνα Οδικών Μεταφορών Φορτίου


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Συλλογή και καταρτισμός στοιχείων αναφορικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων που εκτελούνται οδικώς εντός Κύπρου ή από και προς την Κύπρο με μηχανοκίνητα οδικά μέσα μεταφοράς, εγγεγραμμένα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Μέθοδος

Για τις μεταφορές εξωτερικού τα στοιχεία συγκεντρώνονται απευθείας από τις εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα συγκεκριμένα οχήματα. 

Για τις μεταφορές εσωτερικού, διενεργείται δειγματοληπτική έρευνα σε συνεχή βάση και καλύπτει 3.380 φορτηγά ανά έτος. Κάθε βδομάδα καλύπτονται με τηλεφωνικές συνεντεύξεις οι διαδρομές 65 φορτηγών.

Κάλυψη Στοιχείων

Για τις μεταφορές εξωτερικού καλύπτονται οι διακινήσεις που γίνονται από κυπριακά φορτηγά οχήματα στο εξωτερικό (εισαγωγές/εξαγωγές) και για τις μεταφορές εσωτερικού οι διαδρομές των φορτηγών εντός Κύπρου. Η στατιστική μονάδα είναι το μηχανοκίνητο όχημα οδικής μεταφοράς φορτίου. 

Συχνότητα

Τριμηνιαία

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Έρευνας ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου ενώ τα ετήσια αποτελέσματα περιλαμβάνονται στον πίνακα "Οδικές Μεταφορές" στην έκδοση "Στατιστικές Μεταφορών". Διαθέσιμες εκθέσεις αποτελεσμάτων (εκδόσεις) υπάρχουν για τα έτη 2003-2016. Από το 2017 και μετά τα αποτελέσματα δημοσιεύονται υπό μορφή Προκαθορισμένων πινάκων Excel στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας.


Για το πρώτο τρίμηνο του 2023 και μετέπειτα, η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Χαρακτηριστικά οχήματος, διαδρομή, εμπόρευμα.

Συστήματα Ταξινόμησης

Ταξινόμηση Εμπορευμάτων που μεταφέρονται με ορισμένους τρόπους μεταφοράς (NST 2007).

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 70/2012 σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.

Τελευταία Ενημέρωση

10/11/2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Άντρη Μηλιδώνη
Αρμόδιος Κλάδος
Μονάδα Στατιστικών Μεταφορών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
amilidoni@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602240
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία